Igualtat i gènere

Imatge Igualtat i Genère

Una de les tasques de la UAB és elaborar propostes de plans d'acció adreçats a millorar la situació d'aquells col·lectius que poden estar desfavorits per raó de sexe, a causa d’una discapacitat o per la seva situació econòmica o social.

Psicogènere

Psicogènere. Unitat d’Intervenció en Relacions Abusives de Gènere ofereix serveis de prevenció, assessorament i orientació als professionals i a les institucions que estiguin vivint o intervenint en situacions de violència.

Saber-ne més >

Psicogènere >

Programa Shere Rom


Es tracta d’una activitat d'intervenció socioeducativa en contextos de diversitat cultural. S'ha dut a terme en diferents escoles de Barcelona i Badalona amb infants que pertanyen a minories ètniques i que es troben en una situació de risc d'exclusió social. 

Saber-ne més >

Fundació Wassu UAB

La Fundació Wassu UAB és una organització científica d'àmbit internacional, que actua per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través de la recerca antropològica i mèdica, aplicada a la transferència de coneixement.

 

Fundació Wassu-UAB >

Programa Lecxit

Aquest projecte té l’objectiu de millorar la comprensió lectora d'infants de segon cicle de primària. Els voluntaris es reuneixen amb els infants per llegir conjuntament en horari extraescolar i contribueixen a la creació d'un espai d'entreteniment i confiança.

Saber-ne més >

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu destinat a estudiants que han acabat 3r d'ESO per motivar-los a continuar estudiant un cop superada l'etapa d'escolarització obligatòria.

 

Saber-ne més >

Campus Ítaca >

Observatori per a la Igualtat

L'Observatori se centra en l'àmbit de desigualtat entre col·lectius que puguin veure estar sotmesos a condicions desfavorables per raó de gènere, discapacitat o situació econòmica o social.

Saber-ne més >

Observatori per a la Igualtat >

Programa Argó


Assessorament als estudiants de batxillerat i de CFGS en el seu pas a la universitat. La UAB orienta en el treball de recerca i ofereix estades de pràctiques.

Saber-ne més >

PIUNE

L’equip del PIUNE treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la discapacitat que tingui, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d'oportunitats i gaudir d'una vida acadèmica i social plena i autònoma, com la de la resta.
 

Fundació Autònoma Solidària >

La Universitat a l'Abast

A través de l’Institut de Ciències de l'Educació la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics, amb el programa La Universitat a l’Abast.

Saber-ne més >