Recerca i transferència

Capdavantera en recerca, la UAB promou la multidisciplinarietat en la investigació i la transferència tecnològica i la transmissió del coneixement que genera. En aquest espai es faciliten les xifres bàsiques de la recerca, la producció científica i les xifres del finançament de la recerca (convenis, procedència dels fons, etc.).

Producció científica

En aquest apartat pots consultar informació referent a tesis doctorals (nombre total, evolució anual...) i sobre el nombre de publicacions dels investigadors a revistes científiques internacionals.

Producció Científica >

Finançament de la Recerca

En aquest apartat pots consultar dades relatives al finançament de la recerca per grans capítols, procedència dels fons i nombre i import dels convenis d'investigació.

Finançament de la recerca >