Recerca i transferència

Capdavantera en recerca, la UAB promou la multidisciplinarietat en la investigació i la transferència tecnològica i la transmissió del coneixement que genera. En aquest espai es faciliten les xifres bàsiques de la recerca, la producció científica i les xifres del finançament de la recerca (convenis, procedència dels fons, etc.).

Producció científica

En aquest apartat pots consultar informació referent a tesis doctorals (nombre total, evolució anual...) i sobre el nombre de publicacions dels investigadors a revistes científiques internacionals.
Al Portal de Recerca de Catalunya i al nostre repositori institucional es mostra el currículum dels investigadors UAB.

Finançament de la Recerca

En aquest apartat pots consultar dades relatives al finançament de la recerca per grans capítols, procedència dels fons i nombre i import dels convenis d'investigació.