Opina UAB

El servei Opina UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet adreçar a l’administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre tots els àmbits de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

OPINA UAB admet suggeriments, queixes i felicitacions, d’acord amb les definicions següents:

  • Queixa: és una expressió d’insatisfacció relacionada amb el funcionament de qualsevol àmbit de l’activitat universitària.
  • Suggeriment: és una proposta de millora que s’adreça a alguna persona o alguna instància universitària perquè la considerin.
  • Felicitació: és una expressió de satisfacció relacionada amb el funcionament de la Universitat o amb la prestació d’un servei.
Aquesta eina ha estat dissenyada per complir amb els requeriments establerts als sistemes de garantia interna de qualitat dels centres i s’adapta a les necessitats dels serveis per recollir i gestionar les opinions dels usuaris, en el marc de les polítiques d’assegurament de la qualitat. En aquest sentit, Opina UAB permet disposar d’informació rellevant a l’hora d’avaluar i millorar processos i serveis.

Accés a Opina UAB >

Data de modificació: 2018-07-06 15:45:45.768