Opina UAB

El servei Opina UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet adreçar a l'administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre tots els àmbits de l'activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

Més informació del servei
 


Dades més destacades del servei (2019)

Total de peticions rebudes: 571
 
  • Per tipus de petició:
Opina UAB. Gràfic de peticions per tipus (2019)
 
  • Peticions per tipus d’usuari:
Opina UAB. Gràfic per tipus d'usuari (2019)
 
  • Peticions per temes:
Opina UAB. Gràfic per temes (2019)
 
  • Evolució del nombre de peticions, per tipus:
Opina UAB. Evolució de les peticions, per temes
 
  • Temps mitjà de resposta (dies hàbils):
Opina UAB. Temps mitjà de resposta
 
  • Peticions respostes dins del termini establert (15 dies hàbils):
Opina UAB. Gràfic respostes dins el termini

 

Data de modificació: 2020-04-30 11:08:57.975