Opina UAB

El servei Opina UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet adreçar a l’administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre tots els àmbits de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

Més informació del servei
 


Dades més destacades del servei (2018)

Total de peticions rebudes: 733
 • Suggeriments: 104
 • Queixes: 549
 • Felicitacions: 80

Peticions per tipus d’usuari:
 • Alumnat: 507
 • PDI: 72
 • PAS: 70
 • Extern: 84

Temps mitjà de resposta: 6,7 dies
 • Suggeriments: 4,6 dies
 • Queixes: 7,1 dies

Peticions respostes dins del termini establert (15 dies hàbils): 87,8%
 • Suggeriments: 94,2%
 • Queixes: 86,7%


 

Data de modificació: 2019-05-30 10:07:35.427