Informació econòmica

En aquest espai es publiquen les xifres bàsiques del finançament, l’evolució de la liquidació del pressupost, l’evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant.