Contractació pública

En aquest espai podeu consultar les normatives relatives a la contractació administrativa.

Contractacions

Al portal del Perfil del Contractant trobareu informació referent a licitacions en tràmit, alertes de futures contractacions, adjudicacions i formalitzacions, així com les dades de contacte amb els òrgans de contractació. També trobareu una relació de preguntes freqüents sobre aquesta qüestió.

Històric de contractacions

El catàleg històric del Perfil del Contractant de la UAB permet consultar licitacions, formalitzacions de contracte i adjudicacions dels darrers cinc anys.
Volum de contractació.

Gestió de serveis i concessions d'obres públiques

Als expedients corresponents als contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques (disponibles al Perfil del Contractant) podeu consultar les condicions i obligacions assumides pels gestors, els drets i deures dels usuaris, les facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'administració i el procediment per a formular queixes o reclamacions.

Unitat de Contractació Administrativa

Vicegerència d'Economia

Planta baixa. Edifici Rectorat-Plaça Acadèmica
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Telèfon: 935812479

Fax: 935814697

Correu electrònic: uca@uab.cat