Contractació pública

En aquest espai podeu consultar les normatives relatives a la contractació administrativa.

Contractacions

Al portal del Perfil del Contractant trobareu informació referent a licitacions en tràmit, alertes de futures contractacions, adjudicacions i formalitzacions, així com les dades de contacte amb els òrgans de contractació. També trobareu una relació de preguntes freqüents sobre aquesta qüestió.

Perfil del contractant >

Històric de contractacions

El catàleg històric del Perfil del Contractant de la UAB permet consultar licitacions, formalitzacions de contracte i adjudicacions dels darrers cinc anys.
Volum de contractació.

Perfil del contractant >

Gestió de serveis i concessions d'obres públiques

Als expedients corresponents als contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques (disponibles al Perfil del Contractant) podeu consultar les condicions i obligacions assumides pels gestors, els drets i deures dels usuaris, les facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'administració i el procediment per a formular queixes o reclamacions.

Perfil del contractant >

Unitat de Contractació Administrativa

Vicegerència d'Economia

Planta baixa. Edifici Rectorat-Plaça Acadèmica
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Telèfon: 935812479

Fax: 935814697

Correu electrònic: uca@uab.cat