Realització de vídeos

El Manual d’estil per a produccions audiovisuals de la UAB pretén normalitzar l'ús del logotip i de l’acrònim en les produccions audiovisuals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest Manual no afecta les capçaleres dels diferents projectes audiovisuals i el seu grafisme intern, donat que cada projecte pot tenir les seves necessitats estètiques particulars. En cap cas no es vol limitar la capacitat i la varietat creativa de les produccions audiovisuals de la UAB.

L’objectiu es que la imatge corporativa de la UAB estigui present de forma visible i homogènia i sigui identificable en totes les produccions que es realitzen a la UAB per tal de reforçar la seva imatge corporativa.

El manual, incorpora també les llicències que, segons el criteri aprovat per la comissió d’Accés Obert de la UAB, promouen l’accés lliure i gratuït als continguts acadèmics i que serien extensibles als continguts audiovisuals tant de caràcter acadèmic com promocionals o divulgatius.

Manual identitat gràfica dels vídeos realitzats a la UAB (PDF)

Materials de treball per aplicar la imatge corporativa en la realització de projectes audiovisuals