Presentacions generals sobre la UAB

Presentacions UAB


Existeixen plantilles de PowerPoint dissenyades amb elements generals de la UAB i d'altres específiques per a cada àmbit de coneixement:


Presentació UAB general columnes (0,3MB) 
Model de presentació amb patró UAB (0,7MB)