Logotips d'àmbit

 

Logotip institucional d'àmbit


Per a la comunicació institucional o més formal, com ara a la papereria institucional, fem servir el logotip corporatiu de la UAB acompanyat de la denominació de l'àmbit. Al Manual d'Identitat Corporativa disposeu dels diversos exemples d'acompanyament


 

Logotip de la UAB a dues línies horitzontal a color amb acompanyaments de 1r i 2n nivells Logotip de la UAB a dues línies a una sola tinta amb acompanyaments de 1r i 2n nivells
 
Logotip d'àmbit


Si addicionalment al logo institucional d'àmbit, voleu dissenyar un logo particular del vostre àmbit, cal que seguiu les indicacions següents:
 

  • Cal que el literal del logotip inclogui “UAB”, però sense el símbol  Símbol de la UAB   
  • ​​​​La tipografia més preferible del logotip de l'àmbit és la que s'utilitza al logotip corporatiu de la UAB: Helvetica Neue o equiparable, com una Arial.
  • Recomanem una disposició horitzontal, amb el símbol a l'esquerra i el literal a la dreta.
  • És preferible que el número d'elements que formin part del logotip sigui mínim. Per tal d'integrar i optimitzar la inclusió del conjunt en espais limitats, el més recomanable és: un únic símbol gràfic, acompanyat d'únicament del nom de l'àmbit + UAB
 
 
Logotip de la Responsabilitat Social Universitària UAB 
 
Logotip del Servei d'Ocupabilitat de la UAB 
Logotip de la Universitat a l'Abast de la UAB 
 
Logotip de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 
 
Logotip d'Alumni UAB 
 
 
  • En el cas que hi hagi prou espai, el logo de l'àmbit va sempre al costat del logotip corporatiu de la Universitat, sempre respectant les àrees de reserva. Per això, el logo de l'àmbit no ha de repetir el símbol de la UAB, sinó que ha d'incorporar “UAB” en la tipografia pròpia logotip.
 
Exemple de convivència del logotip de la UAB amb el del Servei d'Ocupabilitat


Pel que fa a les diferents disposicions dels logotips d'àmbit a la comunicació promocional, us suggerim:
 
  • A les xarxes socials: utilitzar únicament el símbol de l'àmbit amb l'acrònim de la UAB a sota. I, ja fora de la imatge del perfil, disposar el nom de l'àmbit en l'àlies del perfil d'usuari.
 
 
Logotip de l'Observatori per a la Igualtat a les xarxes socialsLogotip d'Alumni UAB a les xarxes socials  


  
  • Al web i a les publicacions promocionals: utilitzar la disposició horitzontal, amb el símbol gràfic a l'esquerra i els literals a la dreta. Sempre i quan hi hagi prou espai per a respectar l'àrea de reserva, recomanem afegir el logotip corporatiu de la Universitat al logotip del vostre àmbit. Podeu prioritzar l'ordre d'un i l'altre en funció de les característiques de la publicació.
 
 
Exemple de convivència del logotip de la UAB amb el logotip de l'Observatori per a la Igualtat 
Exemple de convivència del logotip de la UAB amb el logotip del 50è aniversari de la Facultat de Ciències