Logotips d'àmbit

 

Logotip institucional d’àmbit

Per a la comunicació institucional o més formal, com ara a la papereria institucional, fem servir el logotip corporatiu de la UAB acompanyat de la denominació de l’àmbit. Al Manual d’Identitat Corporativa disposeu dels diversos exemples d’acompanyament


 
 
Logotip d’àmbit

Si addicionalment al logo institucional d’àmbit, voleu dissenyar un logo particular del vostre àmbit, cal que seguiu les indicacions següents:
 
  • Cal que el literal del logotip inclogui “UAB”, però sense el símbol     
  • ​​​​La tipografia més preferible del logotip de l’àmbit és la que s’utilitza al logotip corporatiu de la UAB: Helvetica Neue o equiparable, com una Arial.
  • Recomanem una disposició horitzontal, amb el símbol a l’esquerra i el literal a la dreta.
  • És preferible que el número d’elements que formin part del logotip sigui mínim. Per tal d’integrar i optimitzar la inclusió del conjunt en espais limitats, el més recomanable és: un únic símbol gràfic, acompanyat d'únicament del nom de l’àmbit + UAB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  • En el cas que hi hagi prou espai, el logo de l'àmbit va sempre al costat del logotip corporatiu de la Universitat, sempre respectant les àrees de reserva. Per això, el logo de l’àmbit no ha de repetir el símbol de la UAB, sinó que ha d’incorporar “UAB” en la tipografia pròpia logotip.
 


Pel que fa a les diferents disposicions dels logotips d’àmbit a la comunicació promocional, us suggerim:
 
  • A les xarxes socials: utilitzar únicament el símbol de l’àmbit amb l’acrònim de la UAB a sota. I, ja fora de la imatge del perfil, disposar el nom de l’àmbit en l’àlies del perfil d’usuari.
 
 
  


  
  • Al web i a les publicacions promocionals: utilitzar la disposició horitzontal, amb el símbol gràfic a l’esquerra i els literals a la dreta. Sempre i quan hi hagi prou espai per a respectar l'àrea de reserva, recomanem afegir el logotip corporatiu de la Universitat al logotip del vostre àmbit. Podeu prioritzar l’ordre d’un i l’altre en funció de les característiques de la publicació.