Infografies de la UAB


S'ha elaborat el Manual d'Infografies de la UAB que està a la vostra disposició per tal de donar suport a l'ús de la infografia com un mitjà més d'informació a la UAB.
 
L’objectiu d’aquest document és esdevenir una guía práctica de pautes i recomanacions per a l'elaboració creativa d'infografies amb identitat UAB. S'han afegit apartats amb informació de recursos online per a facilitar-ne l'elaboració.
 
Es tracta d'una guia oberta amb data d'actualització, la qual s'anirà modificant amb noves informacions i que es pot completar amb els suggeriments i les aportacions que envieu a promocio@uab.cat

Manual d'Infografies de la UAB: Pautes gràfiques i recursos per a l'elaboració d'Infografies de la UAB