Identificacions

Identificació bàsica

El logotip de la UAB s’ha de compondre en Helvetica neue 75 bold, en caixa alta i baixa, en disposició a caixa centrada. En cap cas, però, es pot compondre el logotip de la UAB amb altra família tipogràfica que no sigui Helvetica neue 75 bold. Entre les cinc formes normalitzades, es recomana l’ús de dues línies al logotip. Es pot recórrer al d’una línia quan convingui segons la disposició dels elements al disseny.

 
Logotip de la UAB en dues línies
Logotipo de la UAB en una linia

 

Entitats i organismes adscrits a la UAB

Formes de composició tipogràfica per a les entitats i als organismes autònoms adscrits a la UAB (administratius, comercials, industrials o financers). Les denominacions es  componen en Helvetica i concretament amb les dues variants de l’Helvetica Neue: 55 Roman i 75 Bold. L’ús d’una o l’altra depèn de la quantitat de nivells orgànics que configuren la denominació. En cap cas, però, es poden compondre els logotips de la UAB amb la tipografia Arial o qualsevol altra família tipogràfica que no sigui l’Helvetica. S’estableixen dos nivells d’expressió gràfica corresponents a les entitats i a les unitats de servei de la seva estructura interna. Les denominacions han de ser sempre completes i ordenades segons l’organigrama, sense abreviacions ni sigles.

 

Logotip amb exemples d'acompanyament


Ús incorrecte de la marca UAB

A continuació es mostren alguns exemples d'aplicacions incorrectes de la marca UAB. Sempre evitarem l’ús de les variants del logotip que no estan normalitzades en aquest manual.
 
Ús incorrecte: el símbol sense l'acrònim complet

Ús del símbol sense l’acrònim complet

Ús incorrecte: canviar el color de l'acompanyament

Canviar el color de l’acompanyament

Ús incorrecte: invertir o canviar jerarquies als nivells de les denominacions de les entitats

Invertir o canviar jerarquies als nivells de les
denominacions de les entitats
Et pot interessar:

- Manual d'Identitat Corporativa (PDF)
- Manual d'ús de la marca UAB (PDF)
- Descarrega't el logotip