Recursos d’autoaprenentatge

Recursos d’autoaprenentatge

formacio

Posem a la vostra disposició un recull de recursos autoformatius que us poden ajudar en aquests dies de confinament i de treball a distància. Els trobareu classificats per ubicació i temàtica. 

En primer lloc, hem creat un espai al campus virtual de la UAB on trobareu agrupats materials formatius: 

  1. Comunicació i connectivitat.
  2. Protecció de dades.
  3. Prevenció de riscos en un entorn de teletreball.
  4. Treball per objectius (per a persones teletreballadores).
  5. Direcció per objectius (per a persones supervisores).

Introducció al MS Office 365. Inclou One Drive, Outlook, Office, One Note i Teams.  

Per accedir per primera vegada a l’aula virtual us haureu d’inscriure en el següent enllaç  

Per a posteriors vegades, accediu-hi des del següent enllaç.   

 

MÉS RECURSOS DE MS OFFICE 365 

ONE NOTE: Primers passos i principals funcionalitats

TEAMS:  

  1. Primers passos i principals funcionalitats
  2. Bones pràctiques aplicades a la gestió de grups de treball amb Teams
  • Orientació com aplicar el teams a docència.
  • Orientació com aplicar el teams a PAS.


SHARE POINT: Primers passos i principals funcionalitats.

ONE DRIVE: Primers passos i principals funcionalitats.

ALTRES APLICACIONS OFFICE 365

Recursos d'ensenyament i formació per al personal: Llista de MOOCs en Coursera.