Recomanacions TIC

CANAL TIC

El CANAL TIC actualitza periòdicament les publicacions del seu blog:


Us recordem algunes mesures recomanades per facilitar la vostra feina, la seguretat i l’accessibilitat de les dades que necessiteu per treballar:

  • Eviteu guardar dades i fitxers al disc dur de l’ordinador de sobretaula o a llapis USB degut al perill que es perdin les dades si el dispositiu falla i a la dificultat per accedir-hi des d’altres dispositius.  La recomanació és guardar els fitxers a OneDrive.
  • Recomanem també moure els fitxers d’us habitual i que considereu imprescindibles,  de les unitats de xarxa (M:, N:,...) cap a OneDrive, ja que així podreu accedir-hi fàcilment des de qualsevol dispositiu on els necessiteu.
  • Constateu quins recursos necessiteu per fer la vostra feina que requereixin un procediment especial (per exemple, iniciar-los des d’un ordinador concret o estar a dins de la xarxa UAB). Contacteu amb el CAS si preveieu alguna d’aquestes situacions.
  • Si necessiteu fer ús del vostre certificat digital per fer tràmits telemàtics o signar documents, cal que feu una copia del mateix per poder-la instal·lar a l’ordinador que convingui. Si el que necessiteu és utilitzar el certificat digital d’altri, cal que contacteu amb certificacio.digital@uab.cat.

Sempre que sigui possible, quan necessiteu assistència contacteu amb el Centre d'Assistència i Suport per correu electrònic cas@uab.cat. Això permetrà evitar congestió telefònica i optimitzar els recursos.