Suports a la candidatura

Els sota signants donen suport a títol personal  a la candidatura de Marga Arboix per a les eleccions al Rectorat de 2016-2020


 • Maria Lourdes Abarca Salat, Titular d’Universitat, Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
 • Santiago Alcoba Rueda, Catedràtic d’Universitat del Departament de Filologia Espanyola.
 • Silvia G. Álvarez Litben, Titular d’Universitat, Departament d'Antropologia Social i Cultural.
 • Antonio Armario García, Catedràtic d'Universitat, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
 • Xavier Aymerich Humet, Catedràtic d’Universitat, Departament d’Enginyeria Electrònica.
 • Manuel Aznar Soler, Catedràtic d’Universitat, Departament de Filologia Espanyola.
 • María del Mar Baeza Labat, Titular d’Universitat, Departament de Química.
 • Jordi Barbé García, Catedràtic d’Universitat, Departament de Genètica i de Microbiologia.
 • Joan Baucells Lladós, Titular d’Universitat, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Laura Berenguer Estelles, Titular d'Universitat, Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
 • Vicent Borrás Català, Titular d’Universitat, Departament de Sociologia.
 • Antoni Bulbena Vilarrasa, Catedràtic d’Universitat, Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal.    
 • Francisco Javier Cabañes Sáenz, Catedràtic d’Universitat, Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.
 • Manuel Jesús Cachón Cadenas, Catedràtic d’Universitat, Departament de Dret Privat.
 • Gerardo Caja Lopez, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Esteve Cardellach López, Catedràtic d’Universitat, Departament de Geologia.
 • Julián Carrera Muyo, Professor Agregat, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
 • Carme Casablancas Segura, Titula d’Universitat, Departament d’Empresa.
 • Jordi Casal Fàbrega, Catedràtic d’Universitat, Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
 • Bernardo Castellano López, Catedràtic d’Universitat, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
 • Eva Castells Caballé, Titular d’Universitat Interina, Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
 • Eduardo Cesar Galobardes, Titular d’Universitat, Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
 • Enrique Claro Izaguirre, Titular d’Universitat (Catedràtic acreditat), Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
 • Xavier Clop García, Titular d’Universitat, Departament de Prehistòria.
 • Margalida Coll Andreu, Titular d'Universitat, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
 • Isabel Corrales Pinart, Investigadora Postdoctoral, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • Maria Constenla Matalobos, Investigadora Postdoctoral, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • Silvia Crespo Giménez, Professora Emèrita, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • María José Cuenca García, Professora Agregada Interina, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Miriam Cugat Mauri, Titular d'Universitat, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Maria Carmen Díaz-Bertrana Sánchez, Professora Agregada, Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
 • Miquel Domènech Argemí, Titular d'Universitat, Departament de Psicologia Social.
 • Mariano Domingo Álvarez, Catedràtic d’Universitat, Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.
 • Miquel Àngel Essomba Gelabert, Professor Agregat, Departament de Pedagogia Aplicada.
 • Santiago Estaun Ferrer, Professor Emèrit, Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.
 • Jordi Estévez Escalera, Catedràtic d’Universitat, Departament de Prehistòria.
 • Alfred Ferret Quesada, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Beatriz Ferrus Anton, Titular d’Universitat, Departament de Filologia Espanyola.
 • Just Franco Arias, Catedràtic d’Universitat, Departament de Dret Privat.
 • David Gabriel Buguña, Professor Agregat, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
 • Ferran Gallego Margaleff, Titular d’Universitat, Departament d’Història Moderna i Contemporània.
 • Mercedes García Arán, Catedràtica d’Universitat Dret Penal, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Felix Ángel García Arnás,  Catedràtic d’Universitat, Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
 • Montserrat García Caldés, Professora Emèrita, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
 • Fernando García del Pino, Titular d'Universitat, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • Elisa Elena Garcia Puig, Professora Associada, Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
 • Josep Gasa Gasó, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Lydia Gímenez-Llort, Professora Agregada, Departament de Psiquiatria y de Medicina Legal.
 • Teresa Giménez Candela, Catedràtica d’Universitat, Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.
 • Ricard Gomà Carmona, Titular d’Universitat, Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
 • Berta González de Mingo, Catedràtica d’Universitat, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
 • Carlos Guallarte Nuez, Titular d’Universitat, Departament d’Empresa.
 • Albert Guisasola Canudas, Professor Agregat, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
 • Quino Hernández Martín, Investigador Postdoctoral, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
 • Ferran Izquierdo Brichs, Professor Agregat, Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, Relacions Internacionals.
 • Dolors Izquierdo Tugas,  Professora Agregada, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Jèssica Jaques Pi, Professora Titular, Departament de Filosofia.
 • Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán, Catedràtica d'Universitat, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.
 • Santiago Lavín González,  Catedràtic d’Universitat, Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
 • Alberto de Leiva Hidalgo, Catedràtic d’Universitat, Departament de Medicina.
 • Arantza Libano Beristain, Professora Agregada Interina, Departament de Dret Privat.
 • José Miguel Lizcano de Vega, Professor Agregat, Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
 • Montserrat Llagostera Casas, Catedràtica d’Universitat, Departament de Genètica i de Microbiologia.
 • Agustí Lledós Falcó, Catedràtic d’Universitat, Departament de Química.
 • Emilio Luque Fadón, Catedràtic d’Universitat, Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.  
 • Assumpció Malgosa Morera, Catedràtica d'Universitat, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • Alberto Marco Valle, Titular d’Universitat, Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals.
 • Ricard Marcos Dauder, Catedràtic d'Universitat, Departament de Genètica i de Microbiologia.
 • Jordi Marquet Cortés, Catedràtic d’Universitat, Departament de Química.
 • Sara Martín Alegre, Titular d’Universitat, Departament de Filologia Anglesa.
 • Antonio Martín Artiles, Catedràtic d'Universitat, Departament de Sociologia.
 • Maite Martín Ibáñez, Professora Agregada Laboral, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
 • Miguel Martín Mateo, Professor Emèrit, Departament de Pediatria, d’Obstetrícia, de Ginecologia i de Medicina Preventiva.
 • José Luis Martín Ramos, Catedràtic d’Universitat, Departament d'Història Moderna i Contemporània.
 • Jordi Martínez Vilalta, Professor Agregat, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia.
 • Antonio Moliner Prada, Titular d’Universitat (Catedràtic acreditat), Departament d’Història Moderna i Contemporània.
 • Joan Montllor Serrats, Catedràtic d’Universitat, Departament d’Empresa.
 • Fernando de Mora Pérez, Titular d’Universitat, Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
 • Fermin Morales Prats, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Rosa Maria Morros Pedrós, Associada Mèdica, Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
 • Ana Morton Juaneda, Titular d'Universitat Interina, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
 • Melissa Greer Moyer Greer, Titular d’Universitat, Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
 • Roser Nadal Alemay, Titular d’Universitat, Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
 • Xavier Navarro Acebes, Catedràtic d'Universitat, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
 • Carmen Navarro Villanueva, Titular d’Universitat, Departament de Dret Privat.
 • Pilar Orero Clavero, Titular d’Universitat, Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.
 • Maite Paramio Nieto, Catedràtica d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Manuel Pereira Garza, Titular d’Universitat, Departament de Comunicació  
 • José Francisco Pérez Hernández, Titular d'Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Fernando Picatoste Ramón, Catedrátic d’Universitat, Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
 • Jesús Piedrafita Arilla, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Anna Piella Vila, Titular d’Universitat, Departament d'Antropologia Social i Cultural.
 • Josepa Plaixats Boixadera, Titular d’Universitat, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Josefina Pons Picart, Titular d'Universitat, Departament de Química.
 • Quim Puig González, Titular d’Universitat, Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
 • Martí Pumarola Batlle, Catedràtic d’Universitat, Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
 • Francisco Ramos Romeu, Professor Titular, Departament de Dret Privat.
 • Rafael Rebollo Vargas, Professor Titular  (Catedràtic acreditat), Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Nuria Reynal Querol, Professora Agregada, Departament de Dret Privat.
 • Josep Riba Ciurana, Professor Associat, Departament de Ciència Política i de Dret Públic.
 • José Rodríguez Álvarez, Professor Titular (Catedràtic acreditat), Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
 • Alfonso Rodríguez Baeza, Catedràtic d’Universitat, Departament de Ciències Morfològiques.
 • Pepe Rodríguez Bonfill, Professor Lector, Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.
 • María José Rodríguez Puerta, Professora Titular, Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 • Artur Xavier Roig Sagués, Professor Titular, Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Jesús Ruberte París, Catedràtic d’Universitat, Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.
 • Rafael Ruiz de Gopegui Fernández, Titular d’Universitat , Departament de Medicina i Cirurgia Animal.
 • Alfredo Ruíz Panadero, Catedràtic d’Universitat, Departament de Genètica i de Microbiologia.
 • Mauro Santos Maroño, Catedràtic d'Universitat, Departament de Genètica i Microbiologia.
 • Antoni Sanz Ruíz, Professor Agregat, Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.
 • Zaida Sarrate Navas, Investigadora Postdoctoral, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
 • Carlos A. Saura Antolin, Professor Titular, Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular.
 • Joaquim Segalés Coma, Titular d’Universitat, Departament de Sanitat i d’Anatomia Animal.
 • Ferran Segura Porta, Professor Emèrit, Departament de Medicina.
 • Guillermo Serés Guillén, Catedràtic d’Universitat, Departament de Filologia Espanyola.
 • Núria Silvestre Benach, Professora Emèrita, Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
 • Carlota Solé Puig, Catedràtica d’Universitat, Departament de Sociologia.
 • Anna Soler Membrives, Investigadora Postdoctoral, Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
 • Francesc Xavier Such Martí, Titular d’Universitat , Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 • Maria Antònia Tarrazón Rodón, Titular d’Universitat, Departament d’Empresa.
 • Josep Torrent Farnell, Titular d'Universitat, Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia.
 • Francesc Trillas Jané, Professor Agregat, Departament d’Economia Aplicada.
 • María Valdés Gázquez, Titular d’Universitat, Departament d'Antropologia Social i Cultural.
 • Ramón Valdés Gázquez, Professor Agregat, Departament de Filologia Espanyola.
 • Francisco José Veiga Rodríguez, Titular d’Universitat(Catedràtic acreditat), Departament d’Història Moderna i Contemporània.
 • Ramón Vilanova Arbós, Titular d’Universitat (Catedràtic acreditat), Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
 • Xavier Villalba Nicolás, Titular d'Universitat, Departament de Filologia Catalana.
 • Noel Xamena López, Catedràtic d'Universitat, Departament de Genètica i de Microbiologia.
 • Pere Ysàs Solanes, Catedràtic d’Universitat, Departament d'Història Moderna i Contemporània.


Llista actualitzada el dimecres 18 de maig de 2016.


Si voleu recolzar la candidatura de Marga Arboix envieu un correu a l’adreça candidata.arboix@uab.cat i anirem actualitzant la llista de suports.