Presentació de la candidatura

Candidata ArboixCarta a la comunitat universitària
 
Benvolguda companya, benvolgut company,

Des dels seus inicis i a punt de complir 50 anys, la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat un referent acadèmic i científic. La seva trajectòria és resultat d'un ADN on estan descrites les bases dels valors d'una institució pública que es manifesta defensora dels drets i deures socials, amb un marcat sentit democràtic, arrelada al territori, amb un nivell acadèmic d'excel·lència i amb capacitat d'innovació i recerca d'alta qualitat.
Amb aquests principis la UAB ha de continuar sent impulsora del coneixement i un puntal de l'evolució i la innovació de la societat. Em comprometo a treballar de forma oberta, transparent, amb consens, escoltant i debatent amb tots els col·lectius, tots els aspectes que permetin garantir el respecte absolut de la missió i els objectius de la nostra Universitat.

La situació socioeconòmica avui és complicada i segur que les dificultats ens apareixeran sovint i s'hauran d'afrontar amb fermesa, però estic convençuda que cadascú, des del seu lloc de treball (professorat, personal de l'administració i serveis i alumnat), participarà amb sentit de pertinença en aquesta institució, de forma activa, en l'avaluació dels aspectes que constitueixen la nostra activitat diària, aportant propostes, crítiques constructives i idees, que ens permetin defensar els nostres principis i valors i avançar de forma col·lectiva. Tots junts serem més forts.

L'educació és un bé públic al qual ha d'accedir tota la ciutadania lliurement, sense entrebancs ni barreres socials i/o econòmiques. Aquesta educació, en el seu nivell universitari, ha de ser desenvolupada amb responsabilitat, gestionant adequadament els recursos públics per garantir un servei de qualitat i defensant amb fermesa els acords, que de forma col·lectiva i amb consens, s'hagin assolit. Em comprometo a gestionar de forma transparent i garantir el compliment dels acords presos democràticament.

En el moment actual de crisi socioeconòmica tenim la total certesa que és possible des de la UAB portar endavant programes de progrés que permetin canvis en profunditat, innovacions, reformes que ajudin a construir una societat més solidaria, més equitativa, més sostenible i tecnològicament més equilibrada.

Ens comprometem a treballar per a una Universitat que:

·   No renunciï a garantir i incrementar el finançament públic a la Universitat, assegurant la gestió d'aquests recursos de manera transparent i amb rendiment de comptes, sempre des del respecte a la nostra autonomia universitària.

·   Faciliti als estudiants l'accés a la Universitat amb plena equitat, lluitant perquè els costos de l'educació no recaiguin sobre l'alumnat.

·   Garanteixi l'estabilitat laboral del professorat i personal de l'administració i serveis, així com el desenvolupament de les seves respectives carreres professionals.

·   Tingui com objectiu permanent el mantenir i,  si és el cas, incrementar uns estàndards de qualitat i d'excel·lència  en docència i recerca.

·   Asseguri que les decisions sobre els aspectes de la governança universitària, el que afecta als col·lectius que conformen la UAB, el que afecta a les estructures de funcionament, i tot allò que afecta a la nostra relació amb la societat, no es prendran sense tenir en compte un ampli debat i el necessari consens per impulsar-les.

 
AQUEST ÉS EL NOSTRE CONVENCIMENT COM  EQUIP  I EL MEU COMPROMÍS