Equip

FEM UAB. La Universitat importa

Javier Lafuente, candidat a rector

«Un acadèmic mai ha de deixar de mirar la societat, ja que per poder formar bons professionals s'han de conèixer les seves necessitats i, en el cas d'un enginyer, les de la indústria.»

Javier Lafuente

 

Soc catedràtic d'Enginyeria Química, en el Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Em vaig llicenciar en Ciències Químiques, en l'especialitat de Química Tècnica, el 1982. Em vaig doctorar en Enginyeria Química amb cum laude el març de 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà.

Soc director del grup de recerca consolidat reconegut des de 2001 fins a l'actualitat anomenat Grup de Recerca en Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, i Compostos Orgànics Volàtils i Olors, GENOCOV, i director del centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya anomenat Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids, BIO-GLS.

Un dels aspectes que més m'ha enriquit són les estades que he fet al llarg de la meva carrera acadèmica. Aquestes estades m'han permès comparar i aprendre aspectes tant de recerca com de docència i poder-los implementar. En concret he treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l'Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.

En tota la meva carrera científica, la recerca té un marcat caràcter mediambiental i, més concretament, s'ha centrat en l'aplicació de sistemes biològics al tractament d'efluents contaminats. El meu grup de recerca s'ha especialitzat en el desenvolupament de sistemes de tractament biològic d'efluents líquids, sòlids i gasosos. Soc autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35. He dirigit la majoria dels més de 60 projectes de recerca del Ministeri, de la Unió Europea o amb empreses en què he participat. He dirigit 12 tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. Finalment, he creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l'aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents.

En els últims anys, sense perdre de vista la recerca i la transferència, m'he dedicat també a la gestió: direcció del grup de recerca, direcció del Departament, Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics i finalment, amb la intenció d'ajudar a impulsar la meva universitat, em presento a rector.

Esther Zapater

«"Si deseas la paz, cultiva la justicia", frase del centenari de l'OIT amb la qual m'identifico especialment.»

  Esther Zapater

 

Ho confesso: jo soc UABer. Vaig estudiar i em vaig doctorar en Dret a la UAB, on se'm va despertar la passió pel dret internacional i europeu, disciplines de les quals actualment soc professora. I és precisament aquesta pertinença a la UAB la que em va empènyer a conèixer món i viure en primera persona la diversitat. Després de formar part de la primera generació d'estudiants Erasmus d'aquest país, vaig seguir cursant estudis de doctorat i de tercer cicle en diversos centres europeus (màster en Dret i Institucions Europees per la Universitat de Louvain-la-Neuve a Bèlgica i estudis de doctorat i màster en Estudis Europeus a la Universitat Panthéon-Assas - París II a França).

Aquesta curiositat m'ha portat també, ja com a professora sènior, a participar en projectes de recerca de l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'Institut Universitari Internacional de Luxemburg i la Universitat de Bolonya, i a fer classes com a professora visitant en universitats europees (Universitat Panthéon-Assas, Acadèmia Estatal de Dret de Moscou,  Universitat Capitole - Tolosa I, Universitat de Stirling).  

Una altra confessió: m'agrada la gestió. Vaig començar el 2004 com a vicedegana d'Estudiants i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret i vam dissenyar els dobles graus amb França. Després vaig seguir com a degana de la Facultat de Dret durant sis anys, un dels períodes més interessants de la meva vida professional. He estat membre activa del Claustre de la UAB i membre de les comissions delegades del Consell de Govern d'Estudiants i de Relacions Internacionals com a representant del professorat.

Ara bé, des de la meva concepció de servei públic acadèmic, entenc que la dedicació a la gestió no pot fer oblidar els altres pilars que configuren la vida universitària: la docència i la recerca.

Des de l'any 1992 he fet classes ininterrompudament a les facultats de Ciències Polítiques, Dret i Economia i Empresa, sempre gaudint dels nous reptes i canvis que la docència ha experimentat en els darrers anys i liderant projectes d'innovació docent.

Pel que fa a la recerca vaig començar treballant temes de política energètica i acció exterior de la UE i en els últims anys m'he centrat en la política d'immigració i tràfic de mercaderies i d'éssers humans i en temes de gènere, dret i tecnologia. En aquests àmbits he publicat i he dirigit tesis doctorals, a més de participar en projectes autonòmics, nacionals i europeus, quatre dels quals en el marc de l'H2020.

Actualment soc directora del grup de recerca SGR-ERJAIDI sobre l'estudi de l'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia, directora de l'Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB), codirectora de la Càtedra CICAC-UAB Observatori Social i Econòmic de la Justícia i membre del grup Dones i Drets de la Facultat de Dret de la UAB.

Maria Valdés

«Cap projecte de renovació de la universitat pública no es pot tirar endavant sense el concurs i la col·laboració de tots i cadascun dels seus estaments, així com de la societat a la qual serveix.»

María Valdés

 

Soc professora titular d'Antropologia del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB, on em vaig llicenciar en Filosofia i Història cap a mitjans dels anys vuitanta. Doctora en l'especialitat d'història de la meva disciplina, he orientat la meva activitat de recerca vers l'àmbit de la història de les idees antropològiques, així com vers el del parentiu com a membre del Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu (GETP), dins del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Aplicada (GRAFO). Les meves línies de recerca i la meva participació en aquests grups de recerca m'han permès viatjar moderadament, perquè m'han convidat en diverses institucions públiques de fora del nostre país, sobretot a Mèxic (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Institut d'Investigacions Antropològiques de Mèxic, Universitat Autònoma Metropolitana Iztapalapa).

En l'àmbit de la gestió he ocupat pràcticament tots els càrrecs a què, en virtut de la meva professió i de la meva creença en els valors suprems de l'autogestió i la participació, he estat cridada fins al dia d'avui: coordinadora de titulació durant cinc anys, directora del meu departament durant set anys i, en els darrers quatre anys, he passat de delegada de Programació Acadèmica i Qualitat a comissionada de la rectora per a l'Escola de Postgrau i la Qualitat Docent i, els darrers dos mesos, a vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat.

Com a professora, crec en la importància cabdal, per sobre de qualsevol altra consideració de caire meritocràtic, de la tasca docent, que sempre he mantingut com a prioritària, encara que això m'allunyés de la cursa de publicar a què les successives reformes universitàries han acabat reduint la supervivència i la prosperitat en la nostra professió.

Com a treballadora, en fi, continuo creient en la feina col·laborativa i horitzontal, i mantinc el convenciment que cap estament, cap, no pot ser exclòs de les decisions que afecten les persones destinatàries d'aquest servei públic que és la Universitat.

Maite Carrasson

 «La qualitat és responsabilitat de la mateixa Universitat i ha de ser un propòsit explícit de la gestió institucional.» 

Maite Carrassón

 

Soc professora titular de Zoologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB i responsable del Grup de Recerca Consolidat sobre Salut d'Animals Aquàtics (SAA). He dedicat moltes hores de la meva vida professional a la gestió universitària per aportar encara que sigui un granet de sorra en la solució dels problemes que tenim dia a dia. Així, he exercit ininterrompudament des de 1998 diferents càrrecs de gestió que van des de coordinadora d'unitat departamental fins a directora de departament, coordinadora i sotscoordinadora d'estudis de màster, grau i doctorat, delegada de la rectora per al Personal Acadèmic o comissionada de la rectora per a la Programació Docent. 

He fet estades al Department of Microbiology and Parasitology of the School of Molecular and Microbial Sciences (Universitat de Queensland), a l'Institute of Parasitology of Biology Centre CAS (Acadèmia de Ciències de la República Txeca), a l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal (CSIC) i a l'Institut de Ciències del Mar (CSIC). 

La meva passió pel mar i els éssers vius del nostre meravellós planeta ha marcat tota la meva existència, tant en la vida personal com en la professional, i em va portar a graduar-me no només com a zoòloga sinó també com a pilot de la marina mercant, i vaig estar navegant durant gairebé dos anys.

He participat en més de trenta projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, en deu dels quals com a IP, en l'àmbit de la biologia marina. He dirigit la meva recerca a la biologia i ecologia tròfica i reproductiva de peixos, centrant-me en els últims anys en aspectes aplicats de la salut dels peixos com a indicadors de qualitat ambiental. Com a resultat d'aquesta activitat he publicat més de seixanta articles indexats. He estat avaluadora de projectes de l'ANEP, de l'Agència Estatal d'Investigació i de l'AGAUR. Soc la directora científica del Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos des de 2009.

Armand Sánchez

«Una bona universitat és aquella que és capaç de generar coneixement i poder transferir-lo a la societat. Per això és imprescindible, a més d'oferir una docència de qualitat, ser capdavanters amb una recerca d'excel·lència i tenir mecanismes eficients de transferència dels resultats d'aquesta recerca.» 

 Armand Sánchez

 

Soc catedràtic de Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. A més de la docència universitària, a la qual he dedicat molts anys, he estat vicedegà de la Facultat de Veterinària, director del meu departament, sotsdirector del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG, consorci CSIC-IRTA-UAB-UB), membre de la xarxa TECNIO d'ACC1Ó com a director del Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), responsable del Grup de Recerca Consolidat de Millora Genètica Molecular Veterinària i fundador de Vetgenomics, la primera empresa de base tecnològica (EBT) de la UAB. 

La recerca i la transferència formen part de l'ADN de la meva vida, literalment, ja que em dedico a l'àmbit de la genòmica, en el qual he dirigit 25 tesis doctorals i participat com a investigador principal en 35 projectes, tant estatals com europeus. També he estat responsable de més de 80 contractes d'R+D amb empreses o administracions centrats en àmbits com la caracterització genètica de caràcters d'interès productiu i en el desenvolupament de noves eines analítiques de diagnòstic molecular veterinari. He publicat 191 articles en revistes indexades i he fet estades a la Universitat d'Edimburg, a l'INRA de Jouy-en-Josas (França) i a la Universitat de Califòrnia a Davis.

Rosa María Sebastián

«La Universitat està plena de coneixement. No només l'hem de transmetre als estudiants; l'hem d'emprar per millorar la nostra societat.» 

Rosa María Sebastián 

 

Soc professora del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Des que vaig acabar el grau de Química a la UAB el 1993 he estat en el rol d'estudiant de doctorat, d'investigadora reincorporada de la Generalitat de Catalunya i d'investigadora Ramón y Cajal, fins a estabilitzar-me el 2006. Estic sempre motivada per participar i ajudar en la gestió: he estat cap de la Unitat de Química Orgànica i actualment soc secretària del Departament de Química. He estat membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química durant uns quants anys, i soc membre de la comissió de doctorat del meu departament. 

La meva recerca ha evolucionat des de l'estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i 3 patents (orcid.org/0000-0001-5519-9131). He participat en 12 projectes estatals i europeus i en 6 xarxes científiques. Actualment coordino un grup de recerca consolidat finançat. He supervisat 9 tesis doctorals i 7 estan en desenvolupament. M'atreu molt la transferència de coneixement i he participat en 4 projectes competitius i 15 contractes amb empreses, dels quals s'han derivat més de 12 patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. Però a més he reforçat la meva docència fent part de 3 projectes d'innovació docent que han donat lloc a 9 articles en aquest camp. 

Josep Vendrell

«Les persones aporten valors al col·lectiu; el col·lectiu és més ric com més respecta i acull la iniciativa de les persones.»

Josep Vendrell 

 

Soc professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, cosa que no haurien endevinat mai els meus tutors de COU, que m'encaminaven cap a Filosofia o Periodisme i a qui vaig dir que, si feia Química, mai de la vida estudiaria Bioquímica. Vaig fer la tesi a la UAB i, a banda d'una estada postdoctoral a l'ETH-Hönggerberg de Zuric durant els anys 1989-1990, he fet estades al Portsmouth Polytechnic (RU), al Karolinska Institutet (Estocolm) i a l'Hospital Ramón y Cajal (Madrid).  

La meva recerca s'ha centrat en el camp de l'estructura, la funció i l'enginyeria de proteïnes i he participat, ja sigui com a IP o com a col·laborador, en 35 projectes de recerca, 6 dels quals amb participants estrangers, i he supervisat 11 tesis doctorals. També he estat avaluador d'una vintena de revistes indexades. D'aquesta activitat n'han sorgit unes 90 publicacions, que generen un índex de 29. (ORCID

M'agrada molt la docència i he tingut l'oportunitat de participar en la tasca docent d'una dotzena de titulacions. Podria ser que aquest plaer fos correspost per la part receptora, perquè no tinc, per ara, la noció que cap grup d'estudiants hagi tingut intenció d'enquitranar-me i emplomar-me en acabar el curs. 

He participat en moltes i diverses tasques de gestió a la UAB, a l'ANECA, a l'AQU, etc., i soc des de fa temps membre del Claustre i del Consell de Govern. De totes aquestes tasques, l'experiència com a degà de la Facultat de Biociències és la que m'ha deixat un record més plaent.

Paco Morente

«Si mai deixa de ser útil per avançar cap a una societat cada vegada més justa, solidària i fraternal, respectuosa amb el planeta que ens acull i que faci possible que tothom hi pugui desenvolupar els seus projectes personals i col·lectius en llibertat i amb dignitat, la universitat haurà perdut tota la seva raó de ser.»

Paco Morente

 

Soc doctor en Història i, des de 1995, professor d'Història Contemporània a la UAB. Abans d'això he estat moltes altres coses, algunes de poc confessables, que m'han fet com a persona i que m'han ensenyat tot allò que sé, i que no estic segur que sigui gaire.

A la universitat he fet un munt de coses. Moltíssimes classes en un nombre considerable i força variat d'assignatures de la titulació d'Història (però també a Ciències Polítiques i a Ciències de l'Educació), una feina de la qual gairebé sempre he gaudit i que m'ha donat grans satisfaccions (i algun maldecap també, no ens enganyem).

He passat per les tasques de gestió més variades, des de la sotscoordinació d'un grau fins a la coordinació d'un màster interuniversitari, i he participat en una àmplia gama de comissions. També he estat vicedirector i, més tard, director del meu departament, i últimament he dedicat bona part del meu temps al Vicerectorat de Personal Acadèmic. Fa una pila d'anys que soc membre de la junta de la meva facultat i he passat força temps al Claustre de la nostra universitat i al Consell de Govern.

La meva especialitat acadèmica és (glups!) el feixisme. He dedicat anys a estudiar-lo i he publicat sobre la qüestió unes quantes monografies i desenes d'articles i capítols en obres col·lectives. He estat professor visitant de la Universitat Estatal de Nova York, i he passat moltíssimes hores mirant papers i llegint publicacions d'època en arxius i hemeroteques d'Espanya, Itàlia, Alemanya i els Estats Units. He participat en una quinzena de projectes finançats i altres accions de recerca competitives, en 5 dels quals he estat investigador principal, i soc coordinador del Grup d'Estudis República i Democràcia des de la seva creació i reconeixement com a SGR el 2009. Actualment participo en un projecte europeu d'H2020, liderat des del meu grup de recerca, i que té com a eix central la construcció d'una consciència europea compromesa amb les persones que es veuen forçades a migrar, tot fugint de la guerra, la violència i la fam.

Anabel Galán

«La docència és la meva passió. Em (pre)ocupa el present i el futur de l'alumnat. Això em mou a fer servir metodologies actives que en fomentin la motivació i el compromís, a garantir la igualtat d'oportunitats i a proposar activitats curriculars i extracurriculars que serveixin de pont entre el mercat i la Universitat.»

Anabel Galán

 

Soc professora del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental. Abans de treballar a la UAB vaig rodar pel món i vaig muntar una agència de traducció i d'interpretació. L'atzar em va fer tornar a Barcelona, on vaig aprofitar per fer el doctorat en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la UAB. Les estades postdoctorals m'han permès continuar rodant pel món, en concret a Irlanda (University College de Cork, Universitat Nacional d'Irlanda Galway), al Regne Unit (University College de Londres, Imperial College de Londres) i al Brasil (Universitat Federal de Santa Catarina i Universitat Federal de Goiás).   

Com que la meva passió és la docència, he centrat la meva recerca en la didàctica de la traducció. He investigat en l'adquisició de la competència traductora, metodologies d'ensenyament i aprenentatge, avaluació, competències transversals i emprenedores i l'atenció a les persones amb necessitats educatives específiques.

He participat en 9 projectes de recerca estatals i internacionals, 1 xarxa científica i 10 projectes d'innovació docent. Tinc 63 publicacions, 39 de les quals en revistes indexades (orcid.org/0000-0002-5498-9171).

Les meves tasques de gestió a la UAB s'han centrat en l'alumnat. Soc coordinadora de la Comissió d'Emprenedoria de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i he estat vicedegana de Professionalització, coordinadora del projecte empresa de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i responsable de les persones amb discapacitat de la meva facultat.

Màrius Martínez

«La internacionalització és, sobretot, una ocasió per generar més i millors oportunitats d'aprenentatge, tant per a les persones que hi participen com per a les organitzacions i entorns als que pertanyen.»

Màrius Martínez

 

Vaig començar a la UAB estudiant Filologia Anglogermànica. Finalment vaig acabar a la Facultat de Ciències de l'Educació i les circumstàncies van fer que acabés dedicant una part del meu temps a l'orientació professional (ironies de la vida!).

Soc professor titular d'Orientació Professional al Departament de Pedagogia Aplicada des del 1992. He estat docent a Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, al màster de Formació del Professorat de Secundària i al de Psicopedagogia. He estat coordinador de titulació, vicedegà d'Ordenació Acadèmica i degà de la meva facultat durant tot el procés de Bolonya. Vaig acabar el mandat de degà aprovant els nous plans d'estudis de la Facultat (qüestió complexa perquè es va passar de set titulacions a quatre). He estat vicepresident de la Conferència de Degans d'Educació d'Espanya.  

En la meva feina, sempre he considerat important el contacte amb el territori i amb l'entorn. He col·laborat (de fet, ho segueixo fent) amb nombroses institucions educatives de tots els nivells educatius, amb les administracions locals, amb la DIBA i amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i amb altres entitats, promovent la innovació, el treball en xarxa i la millora de l'acció socioeducativa. He estat membre del Consell Escolar de Catalunya en el moment que es va discutir la LEC. 

La meva experiència internacional m'ha portat a fer estades curtes a Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos, el Regne Unit, Dinamarca, Nicaragua i Xile. De fet, vaig ser el segon estudiant Erasmus d'Educació (i vaig ser el segon perquè la primera va marxar el primer semestre!). També he participat activament en el principal congrés internacional del meu àmbit (IAEVG) com a membre del comitè científic en dues ocasions i participant regularment en les trobades internacionals a Sud-àfrica, el Canadà, el Japó, Alemanya i França.  

L'activitat internacional m'ha permès comprovar l'enorme potencial que té per a les persones i també per a les organitzacions, ja que és una oportunitat permanent per a la col·laboració i l'aprenentatge.

Virginia Luzón

«Sense una comunicació eficaç no existeix res en la nostra societat i, a vegades, per molt eficaç que sigui el teu missatge n'hi haurà un altre de més atractiu que la teva veritat, amb el qual hauràs de competir amb diverses estratègies: prepara't.»  

 Virginia Luzón

 

Soc professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Vaig estudiar a la Universitat de Sevilla i he fet estades a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat d'Anvers, però tinc un vincle amb la UAB i un sentiment de pertinença únics. He fet gestió des de l'any 2006 en diversos càrrecs, dins del meu departament i de la meva facultat, perquè crec en el compromís amb la institució. També he fet de coordinadora de les proves de Cultura Audiovisual a les PAU, perquè la relació amb l'educació secundària és fonamental per a la universitat. 

He dirigit 11 tesis doctorals i he participat en 6 projectes de recerca, estatals i europeus, en els àmbits de la comunicació i de les ciències socials, tot i que darrerament també he fet difusió en l'àmbit de la biologia marina amb un projecte vinculat amb els peixos i els crustacis, que a més d'estudiar he menjat amb molt de gust.  

M'agrada tant la recerca com la docència, per això sempre intento que tot allò que faig, a més d'estar plasmat en publicacions científiques, quedi reflectit en les meves classes, l'altra meva passió, per compartir tot allò que puc aportar amb l'alumnat de cada generació, entre el qual he fet grans amics i amigues, ara professionals en actiu.

Xavier Ramos

«L'educació i la recerca fomenten societats més cohesionades i pròsperes.»

Xavier Ramos

 

Soc catedràtic del Departament d'Economia Aplicada. Vaig començar a fer docència i recerca a la UAB a finals dels anys noranta, després d'haver fet el doctorat a Anglaterra. L'Autònoma, però, la vaig conèixer com a estudiant.

En la meva recerca intento entendre millor els orígens i les conseqüències de la desigualtat social i de la pobresa. Els meus projectes més recents estudien la desigualtat d'oportunitats i la transmissió intergeneracional d'avantatges socials. El resultat acadèmic d'aquesta recerca són uns 40 articles (amb un índex h de 20) i la participació en molts projectes finançats per agències de recerca de diversos països. He dirigit 12 tesis doctorals. Comparteixo tant com puc les conclusions i els aprenentatges del meu estudi i de la meva recerca amb les organitzacions i institucions que lluiten contra les desigualtats socials.

En l'àmbit de la gestió, he estat director dels estudis de postgrau en Economia Aplicada durant més d'una dècada i vicedegà d'Estudis de Postgrau de la Facultat d'Economia i Empresa entre el 2012 i el 2015. També he estat membre de la Comissió Executiva del Departament d'Economia Aplicada entre el 1998 i el 2011.

Carme Miralles

«El coneixement sempre és col·lectiu.»

Carme Miralles

 

Soc catedràtica del Departament de Geografia. Vaig arribar a la UAB a principis dels anys vuitanta, quan accedir al campus era una proesa. Hi arribava des de Reus, i el primer que recordo és com n'era de poc acollidor. Res a veure amb el d'avui. Em vaig doctorar l'any 1996, i abans i després del doctorat vaig aprofitar totes les beques que vaig poder aconseguir per ampliar els meus estudis a fora. Vaig ser de les primeres promocions que va poder gaudir de les beques Erasmus, que em van permetre fer estades a l'Escola d'Urbanisme de Venècia, a la Universitat d'Utrech, a l'Escola d'Enginyeria de París VIII i a la UCLA (EUA). He dirigit 17 tesis doctorals en diferents programes de la UAB (Geografia, CA i Polítiques) i en altres universitats.

La meva vida professional no ha estat sempre lligada al món acadèmic. A finals dels anys noranta vaig ser regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Reus i diputada a les Corts (2000-2004); era la primera dona que assolia aquest càrrec de la província de Tarragona. Després vaig ser directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (2004-2008); també era la primera dona que ocupava el càrrec. Incorporada plenament a la Universitat, vaig ser la coordinadora del màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de l'ICTA i sotsdirectora encarregada de temes docents. Entre 2017 i 2020 he sigut directora del meu departament. Cal dir que he après molt.

En l'àmbit de la recerca, dirigeixo el Grup de Recerca sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), des del qual hem fet nombrosos treballs de recerca aplicada per a diferents administracions. També he dirigit o participat en 34 projectes competitius nacionals i internacionals. He publicat 68 articles indexats, 59 capítols de llibre i 14 llibres.

Ah!, i una cosa important: a principis dels anys vuitanta vaig ser castellera dels Xiquets de Reus, pujant de quarts.