Sol·licituds i resolucions

Instruccions per presentar el formulari de dret d'accés a informació pública

Els interessats en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB caldrà que segueixin les següents instruccions:
 

Tramitació electrònica

Adreceu les vostres peticions a través del formulari de sol·licitud d'accés a informació pública de la Seu Electrònica de la UAB. Cal que us autentifiqueu signant amb el vostre certificat electrònic.

Disposeu d’informació sobre la identificació amb certificat digital a la Seu Electrònica de la UAB.
 
Tramitació presencial

1. Descarregueu el formulari de sol·licitud d'accés a informació pública per a tramitació presencial, en el format i idioma que preferiu, des de la Seu Electrònica de la UAB.

2. Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:
- Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, amb lletres majúscules o de tipus impremta.
- Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
- És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què preferiu tenir accés a la informació.

3. Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al Registre General de la UAB.

Disposeu d’informació del Registre General a la Seu Electrònica de la UAB.També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A continuació es recullen les resolucions d’accés a la informació pública estimades parcialment i les desestimades, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal: