La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Química

Directora del Departament de Química

Dra. Rosa Maria Ortuño Mingarro
Directora del Departament de Química

Catedràtica de Química Orgànica

Docència actual
Grau en Química: Química Bioorgànica
Màster in Industrial Chemistry and Introduction to the Chemical Research
Programa de Doctorat en Química

Recerca i transferència
Interessos actuals: Síntesi asimètrica, estructura de molècules orgàniques, biomolècules, nanomaterials, aplicacions biomèdiques, desenvolupament de nous fàrmacs.
Responsable del grup “Síntesi, Estructura i Reactivitat Química” (SGR)
Més de 160 publicacions científiques indexades
3 patents internacionals, 1 espanyola
Direcció de 30 tesis doctorals defensades (3 en curs)
Projectes de recerca competitius: Responsable de 13 projectes nacionals, 6 internacionals i 5 autonòmics. Participació en 12 més.
Responsable de 8 projectes industrials
Per a més detalls, visiteu: grupsderecerca.uab.cat/rosamortuno/

Gestió d’I+D i Acadèmica
Membre del Comitè Assessor (Química) de la CNEAI: 2009-10
Directora del Departament de Química: des de 2013
Membre del Consell de Govern UAB: 2013-15
Coordinadora del Doctorat en Química: 2009-11
Coordinadora de Màster Universitari: Ciència i Tecnologies Químiques (209-11) i Master in Industrial Chemistry and Introduction to the Chemical Research (2012-13).

Avaluació de l’activitat investigadora i docent
6 Sexennis de recerca. 7 Quinquennis de docència

Data de modificació: 2016-09-01 14:23:27.0