La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

José Blas Navarro Pastor
Director del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut

Docència
Grau en Psicologia
Master Universitari de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Càrrecs
José Blas Navarro Pastor va acabar la carrera de Psicologia el 1992 i va defensar la seva tesi doctoral, dirigida pels Drs. Josep Maria Losilla i Lourdes Ezpeleta, el 1998 a la UAB. Va aconseguir la Diplomatura de Postgrau “Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud” el mateix 1998 i tres anys després el Master “Metodología de la investigación”. Des de 2002 és professor titulat de la mateixa universitat, on imparteix cursos de metodología de la recerca. Actualment és coordinador del master propi “Metodología de la investigación”, organitzat per la UAB.

Recerca
Des de 1993 ha format pat de diferents grups de recerca en Psicopatologia de la infancia i la adolescencia. Actualment és membre de la Unitat d’Epidemiologia i Diagnòstic de la UAB i del SGR Epidemiología y Diagnóstico en Psicopatología del Desarrollo. Va liderar del 2010 al 2015 el grup de recerca sobre Satisfacció i Fidelitat dels Consumidors, en col·laboració amb la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Ha dirigit diverses tesis doctorals relacionades amb la piscopatologia tant infantil com adulta.
Des de 2001 la seva investigació metodològica es centra en l'aplicació de models de regressió multinivell en l'àmbit de la psicologia

Principals publicacions
Cerulla, N., Arcusa, A., Navarro, J.B., Enero, C., Chico, G., Fernández, Luís2017. Role of taxanes in chemotherapy-related cognitive impairment: A prospective longitudinal study. Breast Cancer Research and Treatment. April. p. 1 - 9
 
Ezpeleta, L., Navarro, J.B., de la Osa, N., Penelo, E., Trepat, E., Martín, V., Domènech, J.M.2017. Attention to emotion through a go/no-go task in children with oppositionality and callous-unemotional traits (doi:10.1016/j.comppsych.2017.02.004). Comprehensive Psychiatry. 75. p. 35 - 45
 
Pedreño, C., Pousa, E., Navarro, J.B., Pàmias, M., Obiols, J.E.2017. Exploring the Components of Advanced Theory of Mind in Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders.
 
Penelo, E., de la Osa, N., Navarro, J.B., Domènech, J.M., Ezpeleta, L.2017. The Brief Problem Monitor-Parent form (BPM-P), a short version of the child behavior checklist: psychometric properties in Spanish 6- to 8-year-old children (doi:10.1037/pas0000428). Psychological Assessment. 29.
 
Capdevila-Brophy, C., Artigas-Palllarés, J., Navarro, J.B., Garcia-Nonell, K., Rigau-Ratera, E. y Obiols, J.E.2014. ADHD Predominantly Inattentive subtype with High Sluggish Cognitive Tempo: a new clinical entity?. J Atten Disord (Print). 18. p. 607 - 616
 
Ezpeleta, L., Granero, R., de la Osa, N., Navarro, J.B., Penelo, E., Domènech, J.M.2014. Tracing developmental trajectories of oppositional defiant behaviors in preschool children (doi:10.1371/journal.pone.0101089). PLoS One. 9. p. e101089

Data de modificació: 2018-01-30 14:56:17.633