La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Jordi Obiols

Dr. Jordi Obiols Llandrich
Catedràtic de Psicopatologia
Director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Competències i responsabilitats:
- Política de personal Acadèmic del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
- Supervisió dels plans docents del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
- Política d’incentius a la recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
- Política econòmica i gestió de recursos del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Es membre de les comissions delegades del Consell de Govern següents:
- Comissió de Personal Acadèmic

Currículum breu
Docència:
- Psicopatologia del Cicle Vital
- Psicopatologia d'Adults
- Master Oficial de Recerca del Dpt. de Psicologia Clinica
- Docent a 7 altres masters universitaris

Recerca:
- Factors de psicobiològics de risc dels espectres psicòtics
- Director de la Unitat de Recerca en Psicopatologia i Neuropsicologia

Selecció de publicacions recents:
- Santos, J.M., Pousa, E., Soto, E., (...), Arrufat, F.X., Obiols, J.E. Theory of mind in euthymic bipolar patients and first-degree relatives. Journal of Nervous and Mental Disease, 2017                

- Pedreño, C., Pousa, E., Navarro, J.B., Pàmias, M., Obiols, J.E. Exploring the Components of Advanced Theory of Mind in Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017    
           
- Medeiros-Ferreira, L., Navarro-Pastor, J.B., Zuniga-Lagares, A., Romani, R., Muray, E., Obiols, J.E. Perceived needs and health-related quality of life in people with schizophrenia and metabolic syndrome: a "real-world" study. BMC Psychiatry, 2016
                       
- Vall,G., Gutiérrez, F., Peri, J.M., Gárriz, M., Baillés, E., Garrido, J.M., Obiols, J.E.         Seven dimensions of personality pathology are under sexual selection in modern Spain.   Evolution and Human Behavior, 2016
                       
- Via,E., Orfila, C., Pedreño,C. Rovira,A. Menchón,J.M. Cardoner,N., Palao,D., Soriano-Masa,C. Obiols.J.E. Structural alterations of the pyramidal pathway in schizoid and schizotypal cluster A personality disorders. International Journal of Psychophysiology, 2016
                       
- Segura, M., Pedreño, C., Obiols, J., (...), Grünblatt, E., Gella, A. Neurotrophin blood-based gene expression and social cognition analysis in patients with autism spectrum disorder. Neurogenetics, 2015

- Barajas, A., Ochoa, S., Obiols, J.E., Lalucat-Jo, L. Gender differences in individuals at high-risk of psychosis: A comprehensive literature review. Scientific World Journal, 2015
           
- Vall, G., Gutiérrez, F., Peri, J.M., (...), Baillés, E., Obiols, J.E. Seven basic dimensions of personality pathology and their clinical consequences: Are all personalities equally harmful? British Journal of Clinical Psychology, 2015    

Altres:
- Avaluador de projectes de l’Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos.
- Membre corresponent de la RAMB
 

Data de modificació: 2018-01-30 16:21:04.623