La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Genètica i de Microbiologia

Director del Departament de Genètica i de Microbiologia

genetica

Dr. Noel Xamena López
Catedràtic de Genètica
Director del Departament de Genètica i de Microbiologia

Competències i responsabilitats:
Direcció i representació del Departament de Genètica i de Microbiologia
Representació de Directors de Departaments a la Comissió d’Investigació

Docència actual
Grau en Biologia: Genètica i responsable del TFG
Grau en Genètica: Diagnòstic genètic molecular

Recerca
Membre del Consorci de Investigació Biomèdica en Red sobre Epidemiologia i Salud Pública (CIBERESP; http://www.ciberesp.es/)
96 publicacions científiques indexades
Direcció de 8 tesis doctorals

Gestió Universitària
Director del Departament de Genètica i de Microbiologia
Coordinador del Grau en Genètica
Membre de la Conferencia Española de Decanos de Biologia
Coordinador del Grau en Biologia
Coordinador de la Secció de Biologia
Secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia
Coordinador de la Unitat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia

Data de modificació: 2018-04-20 07:25:25.512