La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Director del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Francisco Valero Barranco
Director del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
 
Docència:
- Àrea d'Enginyeria Química i Enginyeria Biològica i Ambiental (titulacions d'Enginyeria Química, Ciències Químiques i Ciències Ambientals). Màsters de Biotecnologia Avançada i Enginyeria Biològica i Ambiental.
- Coordinador del mòdul “Producción Industrial de Bioproductes. Disseny i Operació de Bioprocessos en Planta Pilot” dels màsters de Biotecnologia Avançada i d’Enginyeria Biològica i Ambiental.

Recerca:
- Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada: Desenvolupament de Bioprocessos de producció de productes naturals i recombinats, especialista amb la factoria cel·lular Pichia pastoris. Monitoratge en línia, modelització i control de bioprocessos. Biocatàlisi aplicada. Reacciones enzimàtiques catalitzades per lipases. Producció de biodiesel.
- Coordinador del grup de recerca de Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental. SGR 2014-SGR-452.
- Co-fundador de la Spin-off BIOINGENIUM.

Selecció de publicacions recents:
García-Ortega X., Montesinos J.L., Valero F.
Fed-batch operational strategies for recombinant Fab production with Pichia pastoris using the constitutive GAP promoter. Biochemical Engineering Journal  79: 172-181. (2013).
 
Hemmerich J., Adelantado N., Barrigón J.M., Ponte X., Hörmann A., Ferrer P., Kensy F., Valero F.
Comprenhensive clone screening and evaluation of fed-batch strategies in a microbioreactor and lab scale stirred tank bioreactor system: application on Pichia pastoris producing Rhizopus oryzae lipase.
Microbial Cell Factories.13:36. (2014).
 
Barrigón J.M., Valero F., Montesinos J.L.
A macrokinetic model-based comparative meta-analysis of  recombinant protein production by Pichia pastoris under AOX1 promoter
Biotechnology and Bioengineering.112 (6):1132-1145, (2015).doi:10.1002/bit.25518
 
Susan Hartwig Duarte, Gonzalo Lázaro del Peso Hernández, Albert Canet, Maria Dolors Benaiges, Francisco Maugeri, Francisco Valero.
Enzymatic biodiesel synthesis from yeast oil using immobilized recombinant Rhizopus oryzae lipase.
Bioresource.Technology. 183:175-180, (2015). doi: 10.1016/j.biortech.2015.01.133
 
Bonet-Ragel K., Canet A., Benaiges M.D., Valero F.
Synthesis of biodiesel from high alperujo oil catalysed by immobilized lipase.
Fuel. 161:12-17, (2015). doi:10.1016/j.fuel.2015.08.032

Gestió universitària:
- Secretari del Departament d’Enginyeria Química. Maig 1996 - Maig 1998.
- Coordinador de titulació d’Enginyeria Química i Vicedirector de Estudis d’ Enginyeria Química i Materials. 1998-2005
- Membre  del grup de treball del projecte Disseny  de l’Agència per a la Qualitat del Sistema - - Universitari a Catalunya (AQU) en Enginyeria Química.
- Coordinador de programes d’intercanvis nacionals (SENECA) i internacionals (SOCRATES-ERASMUS) de la titulació d’Enginyeria Química. 1998-2005.
 
- Presidentde la Comissió d’avaluació interna de la titulació de Enginyeria Química UAB. Gener- Desembre 2005.
 
- Coordinador del Màster de Biotecnologia Avançada i del Programa de Doctorat de Biotecnología. Setembre 2011 – Agost 2013.
 
- Director del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB Octubre del 2013 - fins ara.
- Membre de la Comissió d’Economía i Organització de la UAB Gener del 2015 – fins ara.

Altres:
- Membre des de 1993 de grups de recerca de qualitat, reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR).
- Membre des de 1995 de la Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya.
- Representant de la Unitat d’Enginyeria Bioquímica (Departament d’Enginyeria Química Biològica i Ambiental de la UAB) a la Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya (XRB). Octubre 2013 – fins ara
- Vocal de la Societat Espanyola de Biotecnologia (Sebiot).
- Membre de la European Federation of Biotechnology.
- Membre del ELWW (European Laboratory Without walls) in the field of "Advanced Monitoring and Computer Control of Biotechnological Processes"
- Membre Partner del Research Center Acib. (Austrian Center Industrial Biotechnology) des de 2009.
- Assessor  del Fons Sectorial CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 2014-2015 (México) del  Clúster Biodiesel Avanzado.

Data de modificació: 2022-06-20 11:41:37.078