La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament d'Enginyeria Electrònica

Director del Departament d’Enginyeria Electrònica

Dr. Ferran Martín Antolín
Director del Departament d’Enginyeria Electrònica
Catedràtic d’Electrònica
 
Docència
- Assignatures relacionades amb l’Enginyeria de radiofreqüència i microones en les titulacions de l’àmbit de l’electrònica i les telecomunicacions de l’Escola d’Enginyeria.

Recerca
- Circuits de RF i microones
- Metamaterials
- Sensors de microones
- Identificació per radiofreqüència

Selecció de 5 publicacions recents
- F. Martín, Artificial Transmission Lines for RF and Microwave Applications.John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, 2015.
- P. Vélez, J. Naqui, A. Fernández-Prieto, J. Bonache, J. Mata-Contreras, J. Martel, F. Medina, and F. Martín “Ultra-compact (80mm2) differential-mode ultra-wideband (UWB) bandpass filters with common-mode noise suppression”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 63, pp. 1272-1280, April 2015.
- M. Sans, J. Selga, A. Rodríguez, J. Bonache, V.E. Boria, and F. Martín, “Design of planar wideband bandpass filters from specifications using a two-step aggressive space mapping (ASM) optimization algorithm”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 62, pp. 3341-3350, Dec. 2014.
- S. Zuffanelli, G. Zamora, F. Paredes, F. Martín, and J. Bonache, “An approach for the design of passive UHF-RFID tags mounted on optical discs”, IEEE Transactons on Antennas and Propagation, vol. 61(12), pp. 5860-5867, Dec. 2013.
- J. Naqui, A. Fernández-Prieto, M. Durán-Sindreu, F. Mesa, J. Martel, F. Medina, and F. Martín, “Common mode suppression in microstrip differential lines by means of complementary split ring resonators: theory and applications”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, pp. 3023-3034, Oct. 2012.

Gestió
- Director Departament d’Enginyeria Electrònica, des de 2015
- Director CIMITEC (Centre de TECNIO), des de 2006
- Cap del Grup GEMMA, SGR, des de 2005
- Coordinador de Titulació, d’Enginyeria Electrònica (1998-2001)
- Coordinador de 3er Cicle, Departament d’Enginyeria Electrònica, (2001-2003)
 
Altres
- Fellow IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering), des de 2012
- Investigador ICREA Acadèmia (calls 2008 i 2013)
- Premi Duran Farell d’investigació Tecnològica, 2006
- Avaluador de diverses agències nacionals i internacionals

Data de modificació: 2016-05-30 14:45:07.0