La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament d'Economia Aplicada

Directora del Departament d’Economia Aplicada

Dra. Anna Matas Prat
Catedràtica Economia Aplicada
Directora del Departament d’Economia Aplicada
 
Docència:
- Economia Espanyola
- Economia del Transport
 
Recerca:
- IP del projecte Infraestructuras: Eficiencia económica y regulación. Ministerio de Economía y Competitividad
- SGR2014-1326 Grup de recerca de Catalunya d'Economia Aplicada. AGAUR. Generalitat de Catalunya.
- Directora línia de recerca infraestructura de transport, Institut d’Economia de Barcelona
 
Àrees de recerca:
- Economia del Transport
- Economia de les infraestructures
- Regulació i competència
 
Selecció de publicacions recents:
- Di Paolo, A., A. Matas and J.L Raymond , Job accessibility and job education mismatch in the metropolitan area of Barcelona, Papers in Regional Science (forthcoming)
- Matas, A, J.L Raymond, and J.L.Roig. (2015), Wages and accessibility: The impact of transport infrastructure, Regional Studies, 49, 7, pp. 1236-1254.
- Matas, A., J.L. Raymond and J.L. Roig (2015),  How market access shapes human capital accumulation in a peripheral country: the case of Spain”, Applied Economics,  47, 11, pp. 1118-1132.
- Asensio, J., A. Gómez-Lobo and A. Matas, (2014), How effective are policies to reduce gasoline consumption? Evaluating a set of measures in Spain, Energy Economics, 42, pp. 34-42
 
Gestió Universitària:
- Directora programa de doctorat d’Economia Aplicada
- Vicedegana d’Economia i Finances
 
Altres:
- Vocal del TCDC de  l’Autoritat Catalana de la Competència

Data de modificació: 2016-05-30 15:06:55.0