La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

didactica-matematica

Dra. Conxita Márquez Bargalló
Directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Docència:
- Didàctica de les Ciències a Primària
- Treballs de fi de grau d’Educació Primària
- Pràcticum IV i V  d’Educació Primària
- Aprenentatge i Ensenyament de la Biologia i la Geologia i la Física i la Química i la seva didàctica. Màster Oficial - Formació de  Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Recerca:

Coordinadora del  grup LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) integrat en el Grup de recerca Consolidat LICEC (Llenguatge i Contextos en l’Ensenyament de les Ciències)

Investigadora principal de quatres projectes nacionals d’investigació en convocatories I+D:
EDU2015-6643-C2-1-P: "Participación reflexiva de profesorado y alumnado en las prácticas científicas: Potencialidades, desafíos y criterios didácticos". Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Espanya. Gener 2016-Gener 2019.
EDU2012-38022-CO2-O2: "La caracterización de los contextos y de su uso en la clase de ciencias para favorecer la modelización, la argumentación y la transferencia" Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya; Gener 2013-Desembre 2015
EDU2009-13890-C02-02: "Desarrollo de competencias científicas: modelos y evidencias en la lectura, la escritura y la experimentación." Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya; Gener 2010- Desembre 2012
SEJ2006-15589-C02-02: "Disseny i avaluació d'estratègies que afavoreixin el desenvolupament de la competència lectora en ciències: transferència de coneixements, interpretació de proves i lectura crítica."  Ministerio de Educación y Ciencia, Espanya; Octubre 2006-Setembre 2009

Investigadora principal de projecte competitiu local:
2005ARIE 10023: "Lectura i escriptura per al pensament crític a la classe de ciències". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Catalunya. Març 2006- Març 2007

Investigadora principal de tres convenis:
Conveni 16132: "Projecte de Recerca "Competències de pensament científic a l'ESO Ciència 12-15". Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Setembre 2017-Setembre 2020.
Conveni 14381: "Projecte de Recerca "Competències de pensament científic a l'ESO Ciència 12-15". Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Juliol 2015-Juliol 2017;
Conveni 2267-01/13: "Avaluació del programa educatiu "El Montseny a l'escola". Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores". Treball Campus. Diputació de Girona; Octubre 2013-Juny 2014

Participació en 2 projectes internacionals competitius:
133785-LLP-1-2007-1-NL-CO: "SPRITE: Shared Practice in Teacher Education". Unión Europea; Novembre 2007-Octubre 2009; IP: Jan Folkert (NL)
133928-LLP-1-2007-NL-ERAS: "JOCITE: Joint Curriculum in Teacher Education". Unión Europea; Octubre 2007-Setembre 2010;  IP: Jan Folkert (NL)

Participació en 11 projectes de investigació competitius nacionals i locals com membre investigador, financiats pel Ministeri, la Generalitat de Catalunya o la UAB. Supervisora de 2 beques FPI i una beca de l’AGAUR vinculada al conveni 2267 amb la Diputació de Girona.

Gestió:
Directora del Departament de Didàctica  de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals. Curs 2017-18
Coordinadora de l’especialitat de Ciències del Màster de Formació del Professorat de secundària. Cursos 2015-16; 2014-15, 2006-07; 2005-2006.
Secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB. Cursos 2011-12, 2012-13; 2013- 14.
Coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB. 01/10/2008 - 13/09/2011.

Selecció de publicacions recents:

Sanmartí, N., Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Ápice.
Da Silva, M. G. L., Márquez, C.; Oliveras, B. (2017). Análisis de las dificultades de futuros profesores de química al leer críticamente un artículo de prensa. Educaçao e Pesquisa, 43, 535–552.
Bach, J., & Márquez, C. (2017). El estudio de los fenómenos geológicos desde una perspectiva sistémica. Enseñanza Ciencias de La Tierra, 25(3), 302–309.
Márquez, C.; Artés, M. (2016). Propuesta de análisis de representaciones sobre el modelo cambio geológico del alumnado del grado de educación primaria. Enseñanza Ciencias de La Tierra, 24(2), 169–181.
Ruiz, F. J,; Márquez, C.; Tamayo, O. (2015). La argumentación en clase de ciencias, un modelo para su enseñanza. Educaçao e Pesquisa, 41(3), 629-646.
Custodio, E; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2015). Aprender a justificar científicamente a partir del estudio del origen de los seres vivos. Enseñanza de las ciencias, 33(2), 133-155.
Domènech, A.M.; Márquez, C.; Roca, Tort.; Marbà, A. (2015). La medicalización de la sociedad, un contexto para promover el desarrollo y uso de conocimientos científicos sobre el cuerpo humano. Enseñanza de las ciencias, 33(1), 101-125.
Ruiz, F. J.; Márquez, C.; Tamayo, O. (2014). Cambio en las concepciones de los docentes sobre la argumentación y su desarrollo en clase de ciencias. Enseñanza de las ciencias, 32(3), 53-70.
Sardà, A.; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2014). Characteristics of teachers’ support on learning: a case study. European Journal of Science and Mathematics Education, 2(1), 15-26.
Oliveras, B; Márquez, C; Sanmartí, N. (2014). Students’ attitudes to information in the press: critical reading of a newspaper article with scientific content. Research in Science Education. 44(4), 603-626
Oliveras, B., Márquez, C., & Sanmartí, N. (2013). The Use of Newspaper Articles as a Tool to Develop Critical Thinking in Science Classes. International Journal of Science Education, 35(6), 885–905.
Roca, M.; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2013). Las preguntas de los alumnos: Una propuesta de análisis. Enseñanza de las Ciencias, 31(1), 95-114.
 
Altres:

- Directora de la Revista Enseñanza de las Ciencias ( des de 2016)
- Membre del Consell Assessor i editorial de les Revistes: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Alambique,  Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, .
- Coordinadora del grup de ciències d’infantil i primària de l’ICE de la UAB. Des del curs 2002-03 fins a l’actualitat.

Més informació a http://gent.uab.cat/conxitamarquez/
 

Data de modificació: 2018-01-23 15:10:34.51