La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Dr. Pere Godall Castell
Director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
 
Docència:
- Educació de la veu i la seva salut

- Educació musical
- Metodologia de la recerca en Ciències de la Música
 
Recerca:
- Avaluació de programes d’educació de la veu  i salut vocal per a docents
- Educació musical i entrenament auditiu
 
Selecció de publicacions recents:
- "Students’ performance when aurally identifying musical harmonic intervals: Experimentation of a teaching innovation proposal", International Journal of Music Education,2015, 1–14.
- "Epidemiological voice health map of the teaching population of Granollers (Barcelona) developed from the EVES questionnaire and the VHI", Logopedics Phoniatrics Vocology, 2015, 1-8.
 
Gestió universitària:
- Director del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal (2004-2009) (2015-)
- Coordinador del doctorat en Educació Musical i del Doctorat en Didàctica de l’Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu.
- Coordinador, entre d’altres, del Postgrau de Dansa, i del Postgrau d’Educació Musical (online).

Altres:
- Col·labora amb el Departament d’Ensenyament en la revisió de les proves d’accés al Grau professional dels Conservatoris de Catalunya (2013-2016) i amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del mateix departament (2010-2013) en l'ámbit de l'educació de la veu i la seva salut.

Data de modificació: 2016-05-30 15:13:46.0