La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Cirurgia

Director del Departament de Cirurgia

cirurgia

Dr. D. Jaume Fernàndez-Llamazares Rodríguez
Director del Departament de Cirurgia
 
Catedràtic de Patologia i Clíniques Quirúrgiques. Àrea de Cirurgia (Especialitat Cirurgia General i Digestiva) de la Universitat Autònoma de Barcelona. (BOE 26-4-2000),(DOG 3-5-2000).
 
Cap de Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona.
(DOG 6409. 3-7-2013)
 
40 anys d’Activitat Assistencial.
- Ciutat Sanitària Vall d’Hebron   (1973-1983) .
- Hospital Germans Trias i Pujol (1983-2014) .
- Quatre Trams assistencials. Nivell 4 de Carrera professional.
 
36 anys d’Activitat Docent.
- Universitat de Barcelona (1977-1982)   
- Universitat Autònoma de Barcelona (1982-2014)
- Set trams docents Universitat.
 
31 anys d’Activitat Investigadora.
- Quatre Trams d’Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència.(1983-2007)
- Tesis Doctorals dirigides 52
- Publicacions 317
- Articles 154  (Factor d’Impacte 189,896)
- Comunicacions 401
- Conferències i Seminaris 185
- Projectes subvencionats 15
- Premis rebuts 13
 
27 anys d’Activitat de Gestió.
- Tribunals: de  Concursos oposició (53)  i de Tesi doctoral  (194).
- Secretari del Departament de Cirurgia UAB. (1986-1993)
- Coordinador de la Unitat Docent UAB - Germans Trias i Pujol (1993-1999)
- Vicedegà d’alumnes de la UAB. (1999-2001).
- Societat Espanyola de Cirurgia: Coordinador de la  Formació Postgraduada (1993-2002)
- Societat Catalana de Cirurgia. Secretari (1996-2002).
- Membre de les Comissions Tècniques d’Avaluació de l’Institut de Salut Carlos III (FISS) (2001-2010).
- Membre de la Comissió Nacional de Cirurgia. Ministeri de Sanitat i Consum (10-11-2006 fins a la actualitat 18-3-2014).
 
40 anys d’activitat EXCLUSIVA Assistencial,  Docent, Investigadora i de Gestió.

Data de modificació: 2016-07-21 12:10:38.0