La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Dra. Gemma Puigvert Planagumà
Professora Titular de Filologia Llatina
Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

Cúrrículum breu:
Llicenciatura en Filologia Clàssica (1990)
Becària Formació Personal Investigador (FPI-Generalitat de Catalunya) (1992-1995)
Curs de Postgrau. Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales (Roma, 1992-1993).
Doctorat en Filologia Clàssica (1996).
 
 
Docència:
- Cultura Clàssica I
- Cultura Clàssica II
- Lírica Llatina
- Membre de diversos projectes MQD
 
Recerca:
- Llengua i literatura llatina medieval. Manuscrits.
- Didàctica de la llengua llatina.
- Tradició Clàssica.

Selecció de publicacions recents:
- Terenci, Els germans. Introducció, traducció i notes, RBA. Clàssics de Grècia i Roma, Barcelona 2015.
- (en col.laboració amb H. Curell), “The presence of classical rhetoric techniques in Obama’s speeches”, Les Études Classiques 82 (2014). En premsa.
- “La prohibición de pisar el umbral en las fuentes latinas relativas al imperio mongol (siglos XIII y XIV)”, Evphrosyne. Revista de Filologia Clássica XLI (2013), pp. 277-290.
- (en col.laboració amb C. de-la-Mota) “Retórica, prosodia y gesto en la comunicación política: la voz de Gaspar Llamazares”, Oralia 15 (2012), pp. 241-278.
- (en col.laboració amb A. Alemany et al.) “Ejemplos de evaluación de competencias en Filología Clásica”, Revista de Estudios Latinos 10 (2010), pp. 189-226.
- “De la humanitas de Terencio a los studia humanitatis del siglo XXI”, en G. Puigvert – C. de-la-Mota (eds.), La investigación en Humanidades, Biblioteca Nueva, Madrid 2009. ISBN 978-84-9742-976-4., pp. 25-31.
http://pagines.uab.cat/classichum/. Disseny 2009. Actualització periòdica.
- “Un exemple de millora de la metodologia docent i de l’avaluació dels aprenentatges en l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica”, Faventia 31/1-2 (2009), pp. 295-303.
- (ed), Guia per a l’avaluació de les competències dels estudiants, AQU-Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Barcelona 2009.
- “Un exemple de millora de la metodologia docent i de l’avaluació dels aprenentatges en l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica, Faventia 31/1-2 (2009), pp. 295-303.
- “Les pàgines docents de l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica. Un exemple d’adaptació al nou Espai Europeu d’Educació Superior”, Revista IDES-UAB 2008, pp. 1-10.
- “Nuevas aportaciones al estudio del genitivo singular temático latino”, Latomus 61 (2002), pp. 3-13.

Gestió universitària:
- Coordinadora de la titulació de Filologia Clàssica (de l’01/02/2001 a l’01/06/2004).
- Coordinadora de la titulació d’Humanitats (de l’01/06/2005 al 31/08/2009).
- Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (del 02/03/2015…).

Altres:
- Acreditació en Formació Docent en Educació Superior (FDES-UAB).
- Sotscoordinadora de les proves de la matèria Llatí (PAU) (des del curs 2008-09…)
- Ha estat professora de ‘Latin médiéval’ en el Diplôme Éuropeen d’Études Médiévales (FIDEM, Roma); cursos 2002-2003 a 2012-2013.
- Ha estat docent de la UOC (assignatura: El llatí en el món medieval i modern; cursos 2010-11; 2011-12; 2012-13).
- Ha realitzat estades de recerca a la Biblioteca Apostòlica Vaticana, a l’École Française de Rome (Roma) i a l’Institut de Recherche et Histoire des Textes (París).

Data de modificació: 2016-05-30 15:23:33.0