Identitat i imatge corporativa UAB

Logotip

Identificació bàsica

El conjunt de signes que identifiquen la UAB i que componen la marca són: el símbol, l’acrònim, el logotip i els colors corporatius. Els tres primers s’utilitzen gairebé en la totalitat dels suports com un conjunt identificador de la UAB. Per adaptar el conjunt a les diverses proporcions dels diferents suports de comunicació, s’han previst diverses solucions d’aplicació de la marca. Totes aquestes possibilitats alternatives normalitzades fan que la marca tingui una major versatilitat i proporcionen a l’usuari una gran flexibilitat en el moment de la seva correcta aplicació. Sempre que sigui possible, es reproduirà el conjunt logotip-acrònim als colors corporatius.
Logotip de la UAB a color a dues línies
Símbol

El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d’expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra “A”, i es caracteritza per la singularitat dels seus traços espontanis. Al llarg dels deu anys de la seva implantació, la “A” es va convertir en l’identificador visual més característic de la UAB, reemplaçat ara recentment per l’acrònim UAB. El símbol manté totes les característiques i els traços del seu disseny inicial, ja que en deu anys no ha estat objecte de cap redisseny.
Símbol de la UAB a una sola tinta
Acrònim

L’acrònim UAB és l’expressió bàsica, juntament amb el símbol, de la identitat corporativa de la UAB. L’any 2002 es va convertir en l’idenficador visual més característic de la universitat, ja que es va arribar a la conclusió que la sola aplicació del símbol com a element aïllat, minvava reconeixement i prestigi a la marca, en no determinar a quina universitat es referia. Amb aquesta nova incorporació i reestructuració de la marca es va aconseguir reforçar la imatge de la UAB i el seu posicionament.
Acrònim de la UAB a una sola tinta
Logotip

El logotip és la representació gràfica del nom de la Universitat Autònoma de Barcelona i es compon amb la tipografia Helvetica neue 75 bold, en una o dues línies en les versions principals i en tres línies en les versions secundàries. La unió de majúscules i minúscules per a la seva expressió tipogràfica reforça la idea de nom propi, original i no divisible. La divisió del logotip en dues línies és més llegible en un espai reduït i es fa sempre entre “Universitat Autònoma” i “de Barcelona”. El logotip sempre anirà acompanyat de l’acrònim.
Representació gràfica del nom de la Universitat Autònoma de Barcelona a una sola tinta en dues línies


Aplicacions de la marca
 

Versió a una tinta Versió en color Versió en negatiu
Logotip de la UAB a una tinta a dues línies Logotip de la UAB a color a dues línies Logotip de la UAB en negatiu a dues línies
Logotip de la UAB a una tinta a una línia Logotip de la UAB a color a una línia  


Mida mínima de reproducció

Aquestes són les mides mínimes de reproducció dels tres elements bàsics:
 

Logotip   Símbol Acrònim Logotip
La mida mínima del logotip a dues línies és de 30 mm La mida mínima del logotip a una línia és de 33 mm La mida mínima del símbol és de 5 mm La mida mínima de l'acrònim és de 14 mm La mida mínima del text del logotip és de 33 mm


Ús incorrecte del logotip

A continuació es mostren algunes aplicacions incorrectes del logotip UAB. Sempre evitarem l'ús de les variants del logotip que no estan normalitzades en aquesta guia.
 

Ús incorrecte: girar el símbol Ús incorrecte: tres línies per representar el logotip Ús incorrecte: alteració de les proporcions del logotip
No girar el símbol Mai utilitzar tres línies
per representar el logotip
No alterar les proporcions
ni deformar el logotip

 


Et pot interessar: