La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

El Sincrotró ALBA

Sincrotró Alba

Una instal·lació científica singular

La font de llum del Sincrotró ALBA és la instal·lació científica singular més important del sud-oest d'Europa. ALBA, una iniciativa impulsada pel catedràtic del Departament de Física de la UAB Ramon Pascual des de l'any 1992, és un dels principals centres agregats d'UAB - Campus d'Excel·lència Internacional.

La instal·lació consisteix en un accelerador lineal i un sincrotró que acceleren els electrons a velocitats pròximes a la de la llum, a una energia de 3 GeV (gigaelectró-volts). A continuació, els electrons s'injecten en una anella d'emmagatzematge amb un perímetre de 270 metres, optimitzada per produir radiació electromagnètica en un espectre continu de longituds d'ona, des dels infrarojos fins als raigs X. Les seves característiques com a font de tercera generació, en la qual la major part de la llum procedeix de dispositius d'inserció (oscil·ladors i onduladors), l'equiparen a les noves instal·lacions d'Alemanya, Suïssa, França i el Regne Unit.

ALBA funciona com un microscopi gegant que permet descobrir estructures de la matèria a escala atòmica i molecular. Les propietats de la llum que genera li permeten penetrar en la matèria de manera extremament selectiva, la qual cosa facilita l'anàlisi de molècules i de materials.

Més informació: Sincrotró ALBA