Coneix la FAS

Patronat

El màxim òrgan de la FAS contribueix a promocionar l'organització, vetlla perquè se'n compleixin els objectius, emmarca les polítiques generals i n'aprova els pressupostos i els comptes.El Patronat actual de la Fundació Autònoma Solidària està compost pels membres següents:

Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Daniel Furlan Silvestri, Representant del Consell Social
Xavier Such Martí, Professor de la Facultat de Veterinària
Joan Botella Corral, Professor de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Elvira Vila Caelles, Representant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Albert Branchadell, Professor de la Facultat de Traducció i Interpretació
Glòria Estapé, Professora de la Facultat d’Economia i Empresa
Àngel Puyol, Professor de la Facultat de Lletres
Digna Couso, Professora de la Facultat d’Educació. 

President: Carlos Eliseo Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura
Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora jurídica de la Fundació UAB
Vicesecretari: Jordi Prat Fernández, Director de la Fundació Autònoma Solidària
Tresorera: Sònia Hernández Tejada, Membre del Consell Social