Suport Departamental

Adreceu-vos al Suport Logístic i Punt d'Informació en qualsevol dels casos següents:

 • En cas d’emergència.
 • Per sol·licitar informació general (telèfon 93 728 77 00).
 • Per sol·licitar informació sobre la ubicació i els horaris de qualsevol dependència del centre (aules, despatxos, serveis).
 • Per sol·licitar informació del calendari acadèmic.
 • Per sol·licitar informació de les activitats del vostre centre i dels altres centres de la UAB.
 • En cas d’avaries a les instal·lacions o el mobiliari.
 • Servei de consigna i objectes perduts.
 • Servei de farmaciola.
 • Servei de fax per a centres de cost reconeguts.
 • Lliurament d’impresos de matrícula i de la Guia de l’estudiant.
 • Lliurament de carnets d’estudiant i tramitació de qualsevol incidència (només carnets no vinculats financerament a la Caixa Catalunya).
 • Lliurament de claus als usuaris autoritzats.
 • Lliurament de fitxes de l’alumne.
 • Lliurament de justificants d’assistència a examen.
 • Tramitació d’avisos d’absència del professorat.
 • Control d’accés al Campus de Sabadell.
 • Control dels panells informatius i dels cartells que vulgueu penjar (amb l’autorització prèvia).
 • Bústia per al Consell d’Estudiants i per als representants dels alumnes en el òrgans de govern del vostre centre i en el Claustre.

Pla d'emergència i evacuació:

El Campus de Sabadell disposa d’un pla d’emergència i evacuació per a l’edifici S. Hi ha nomenats uns equips humans d’evacuació i d’intervenció els quals, en cas d’emergència, s’identificaran amb una armilla distintiva de color taronja. Davant d’una situació d’alarma cal que seguiu les indicacions d’aquest personal.

 

icona ubicació Suport Departamental
Campus de Sabadell UAB

Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 Sabadell
icona phone 93 728 7761
icona email suport.departamental.sabadell@uab.cat