Junta de Facultat


(Eleccions 29-30/11/2017)

La Junta de Facultat és l’òrgan màxim de representació de la Facultat de Dret. Està formada pel degà/na, l’equip del deganat, el secretari de la Facultat, una representació del personal acadèmic dels cossos docents universitaris i del personal acadèmic no funcionari i del personal investigador en formació que imparteixen docència la centre, una representació dels estudiants d ela Facultat i una representació del personal d’administració i serveis.
 
Són funcions de la Junta de Facultat, l’elecció del degà/na, l’elaboració, l’aprovació i la modificació, si s’escau, del reglament de la Facultat, l’elaboració de les línies generals d’actuació de la Facultat i la supervisió de la gestió dels òrgans de govern de la Facultat.


1. REPRESENTANTS PER RAÓ DEL SEU CARREC (membres nats: 15)

Equip deganal

Degana: Esther ZAPATER DUQUE
Vicedegana : Olga PAZ TORRES
Vicedegà: Albert PASTOR MARTÍNEZ
Vicedegà: Carles GÓRRIZ LÓPEZ
Vicedegana: M. José RODRÍGUEZ PUERTA
Secretari : José Antonio FERNÁNDEZ AMOR

Coordinador Estudis Dret: Albert PASTOR MARTÍNEZ
Coordinadora Estudis Rel.Laborals Olga PAZ TORRES
Coordinador Estudis Criminologia: Josep CID MOLINÉ
Coordinador Mobilitat: Carles GÓRRIZ LÓPEZ
Coordinadora Pràctiques Externes: Judith GIFREU FONT
Coordinadora Biblioteca i Infrast.: Noelia IGAREDA GONZÁLEZ
Coordinador de Comunicació: Josep CAÑABATE PÉREZ


Directors de departaments

Dir. Dep. Dret Privat: Jorge MIQUEL RODRÍGUEZ
Dir. Dep. Ciència Política i Dret Públic: Xavier BALLART HERNÀNDEZ
Dir. Dep. Dret Públic i Ciències Historicojurídiques: Eduardo ROJO TORRECILLA

Administradora de Centre: Esther PONSÀ SÀNCHEZ

Gestor Acadèmic: Toni MANRIQUE MATA


2. REPRESENTANTS ELEGITS PEL SECTOR A (per ordre núm. vots: 12)
Sector A - Professorat permanent

1. Pi Llorens, Montserrat (Candidatura individual)    33
2. Espuny Tomàs, M. Jesús (Candidatura individual)    31
3. Cachón Cadenas, Manuel (Candidatura individual)    29
4. Esteban Legarreta, Ricardo (Candidatura individual)    27
5. García Arán, Mercedes (Candidatura individual)    27
6. Jiménez Cortés, Claudia (Candidatura individual)    26
7. Gala Durán, Carolina (Candidatura individual)    26
8. Dios Marcer, José M. de (Candidatura individual)    24
9. Solà Monells, Xavier (Candidatura individual)    24
10. Fossas Espadaler, Enric (Candidatura individual)    22
11. Pont Castejón, Isabel (Candidatura individual)    21
12. Franch Saguer, Marta (Candidatura individual)    16

SUPLENTS
13. Martínez Quirante, Roser (Candidatura individual)    13
14. Bonet Esteva, Margarita (Candidatura individual)    9


3. REPRESENTANTS ELEGITS SECTOR B (per ordre núm. vots: 4)
Sector B - Professorat

1. Ortiz Amaro, Lucía (Candidatura individual)    13
2. Meléndez Peretó, Anna (Candidatura col.lectiva "Donem veu a Associats i Becaris")    12
3. Pedrosa Bou, Albert (Candidatura col.lectiva "Donem veu a Associats i Becaris")    11
4. Gutiérrez Colominas, David (Candidatura individual)    5 (per sorteig)

SUPLENTS
5. Ysàs Molinero, Helena (Candidatura individual)    5


4. REPRESENTANTS ELEGITS SECTOR C (per ordre núm. vots: 15)
Sector C - Estudiants

Som UAB
1. Rusu, Alexandrina    275
2. Castilla García, Marc    256
3. Narvaez Hidalgo, Marc    253
4. András, Dominik    252
5. Codina Pestida, Meritxell    252
6. Sánchez Hernández, Xenia 252    
7. Ioan Fodor, Mihai    251
8. Martínez Sanchón, Rita    250
9. Gabriel Pizarro, Guillem    248
10. Ochoa Pérez, Guillem    243
11. Martín Ledezma Rebecca Sara    243
12. Restrepo, José    242
13. Bernal Pérez, Edward    241
14. Lozano Fuentes, Ricardo    240
15. Martinez Galvez, Ivan    233

SUPLENTS

Estudiants Plurals
16. Hernández Sucarrats, Mercè    153
17. Sabater Fuster, Maurici    151
18. Bonnin Fernández, Gonzalo    148
19. Flores Gavilán, Míriam    148
20. Cabeza i Majoral, Aleix    145
21. Ampurdanès Gutierrez, Mar    144
22. García García, Carlos    142
23. Gisbert López, Laura    141
24. Hernández Martínez, Júlia    141
25. Galve Batet, Raimon    140
26. Pedret Ullés, Martí    139
27. Viedma Márquez, Pol    137
28. Tuset Martorell, Marc    136
29. Sagristà Bayer, Guillem    132
30. Rojano Borreguero, Guillem    132

Unió d'Estudiants de Catalunya
31. Samaniego Asenjo, Gorka    92
32. Salvadó Rubio, Jorge    88
33. Suárez Martínez, Sergio    88
34. Morata Velaz, María    86
35. Ripoll Pascual, Maria Magdalena    86
36. Sabaté Moreno, Pol    83
37. Haro de la Calva, Andrea    82
38. Gracia Molins, Ignasi    76
39. Cabedo Salarich, Pablo    75


5. REPRESENTANTS ELEGITS SECTOR D (per odre de vots: 3)
Sector D - PAS

1.Catafal Benito, Montse (Candidatura individual)    24
2.Benítez Gallego, M. Carmen (Candidatura individual)    16
3.Sánchez Pérez, Paco (Candidatura individual)    14