Informació COVID Facultat

Indicacions

 

  • 18/02/2021 - Si teniu símptomes us heu de quedar a casa, trucar el vostre centre d’atenció primària, o al 061 (fora d’horari), i seguir les seves instruccions. No s'ha d'oblidar comunicar-ho també a la coordinació de la titulació (Psicologia i Logopèdiai, si la situació ho requereix, omplir el formulari penjat al portal web de la facultat per comunicar la impossibilitat de seguir la docència/avaluació.

També us heu de quedar a casa si:

  • Esteu en aïllament perquè s’ha estat positiu/va per la COVID-19.
  • Esteu a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de la COVID-19.
  • Conviviu amb una persona diagnosticada de la COVID-19.
  • Us trobeu en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de la COVID-19.

Novetats

  • 02/11/2020 - L'alumnat que ho requereixi pot sol·licitar la declaració autoresponsable de desplaçament mitjançant el següent formulari (amb el NIU i contrasenya habituals).

 

news  Protocol de comunicació d'un cas que afecti qualsevol membre de la comunitat universitària

news  Infografia corresponent al protocol de gestió de casos

news  Mesures preventives i de protecció per la COVID-19