Gestió AcadèmicaFacultat de Ciències de l'Educació-Ed-G5

Telèfon: 93 581 26 83 i 93 581 26 85

Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.es


Horari d'atenció:
     
Presencial:

  • Juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
  • Setembre i Octubre: de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de dilluns a dijous 16 a 18 h.
  • Novembre a Juny: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h. i de dilluns a dijous de 15,30 a 18,30 h.

      Telefònic:
  • Juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
  • Setembre i Octubre: de dilluns a divendres de 10 a 15h.
  • de Novembre a Juny: de dilluns a dijous de 9 a 19h. i divendres de 9 a 15 h.


Cita prèvia:

Cal demanar cita prèvia per a qualsevol consulta o tràmit administratiu que vulgueu realitzar presencialment:


 

CITA PRÈVIA
Períodes en els quals la Gestió Acadèmica romandrà tancada:

-Vacances de Pasqua: del  26 de març al 2 d'abril de 2018.

-Vacances d'agost: de l'1 al 31 d'agost de 2018.

-Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019.

-Festes de caràcter nacional: 1 de maig (Festa del Treball), 11 de setembre (Festa Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 1 de novembre (Tots Sants) i 6 de desembre (dia de la Constitució).

-Festes de caràcter local: 21 de maig (Pasqua Granada) i el 24 de setembre (La Merçè).

-Dies no hàbils: l'11 i el 31 d'octubre a partir de les 13h. el servei romandrà tancat. El 7 de desembre el servei romandrà tancat tot el dia.

La gestió acadèmica té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Adreceu-vos a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

Accés a la universitat (per preinscripció, per canvi d'estudis, per convalidació d'estudis estrangers)
Reincorporació als estudis
Certificacions
Compulsa de documents que s'han de lliurar a la UAB o que han sigut expedits per la UAB
Reconeixements i transferències: reconeixement i transferència, reconeixement per experiència laboral, reconeixement acadèmic i reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior en crèdits del Grau
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis (febrer)
Informació acadèmica relacionada amb normativa, plans d'estudis i gestió de l'expedient acadèmic de l'alumne
Instàncies
Matriculació (anul·lació de matrícula, ampliació de matrícula, canvis d'assignatures, canvis de grup, consultes automatrícula)
Programes d'intercanvis
Requisits formatius complementaris (Prova de conjunt)
Sol·licituds de trasllats d'expedients a altres universitats
Tramitació de títols
Revisions extraordinàries d'avaluació
Avaluació d'assignatures/mòduls en 3a matrícula amb tribunal

Informació sobre notes, horaris de classe i exàmens:
Per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni exàmens. Tampoc s'informarà de les notes obtingudes en els exàmens; aquesta informació es podrà obtenir mitjançant certificats acadèmics personals i amb la consulta de l'expedient acadèmic (http://sia.uab.es).

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient d'un alumne, en cap cas no es podrà donar informació telefònica, tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Per aquesta mateixa raó, qualsevol informació d'aquest tipus només la podrà sol·licitar la persona interessada -prèvia presentació del DNI- o una persona autoritzada per aquesta, que ha de presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat.

TELÈFON  D'EMERGÈNCIA  (SEGURETAT CAMPUS)  93 581 2525