Contacte i horaris d'atenció de l'equip de deganat


Secretària acadèmica i vicedegana d'Extensió Universitària:
Judit Fonctuberta
Despatx: K-0015
Telèfon: 93 586 8406
Judit.Fontcuberta@uab.cat
Horaris d'atenció:
Dimarts i dijous de 13 a 16 h.

Vicedegà d'Estudis de Grau i de Postgrau:
Hesham Abu-Sharar
Despatx:K0015
Telèfon:93 586 8380
Hesham.Abu-sharar@uab.cat
Horaris d’atenció: dilluns i divendres de 12 a 13 h

Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat:
Anna Matamala
Despatx: K-1002 (1r pis)
Telèfon:93 5811275
Anna.Matamala@uab.cat
Horaris d’atenció a convenir.

Coordinadora del grau de Traducció i Interpretació:
Pilar Cid
Despatx:K-2029 (2n pis)
Telèfon:93 581 2784
Pilar.Cid@uab.cat

Coordinador del grau d'Estudis d'Àsia Oriental:
Blai Guarné
Despatx: K-1025 (1r pis)
Telèfon: 93 5811275
Blai.Guarne@uab.cat

Horaris d’atenció:
Dilluns de 12.30 a 14 hVicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització:
Miquel Edo
Despatx K-1006
Tel. 93 581 3664
Miquel.Edo@uab.cat

Horaris d’atenció:
Dilluns i divendres de 9 a 11 h


Coordinadora d'Alumnat, Promoció i Comunicació:
Anna Gil
Despatx K-1022
Tel. 93 581 3372
Anna.Gil.Bardaji@uab.cat

Les hores es concertaran per correu electrònic.