Eleccions a degà o degana 2022

Eleccions Deganat

Eleccions a degà o degana
 

La Junta de Facultat, d’acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha aprovat en data 24 de març de 2022 convocar eleccions per a la renovació del degà o degana. La votació es farà en Junta de Facultat extraordinària el 24 de maig de 2022. 

Segons estableix el punt 8. del Procés PE01. Definició de política i objectius de qualitat del SGIQ de la Facultat: 

El degà o degana, en el moment de la seva elecció, presenta a la Junta de Facultat un programa de govern que inclou la política de qualitat i els objectius del centre [...].” 

 

Es poden presentar candidatures al deganat de la Facultat entre el 24 de març i el 22 d'abril.