Comissions Extraordinàries

Aprovada per J69 del 24.04.2019

COMPOSICIÓ

Degana que presideix:
Tatiana Rovira

Gestor Acadèmic:
MªJesús Nebrera

Coordinadora del Grau en Psicologia:
Eva Penelo 

Coordinador del Grau en Criminologia:
Josep Cid

Professora del Grau en Psicologia:
Jenny Cubells

Professora del Grau en Criminologia:
Noelia Igareda

Estudiants:
A determinar

Tècnica de qualitat del Grau en Psicologia:
Àngels Guimerà

Tècnica de qualitat del Grau en Criminologia:
Elia Soriano


COMPOSICIÓ

Gestor Acadèmic, presideix
MªJesús Nebrera

Secretària de la Facultat i vicedegana d'Alumnat
Anna Vale

Coordinadora d'Intercanvis, web i xarxes socials
Judit Castellà

Gestor d'Afers Acadèmics
Esteban Alcántara

Administrativa 
Lorena Bogónez

Persona becària de comunicació
Jaume Sendra