Comissió de Qualitat Docent

És l'encarregada d'establir les necessitats docents de la Facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, i promoure iniciatives docents. També és l’encarregada de vetllar pel desenvolupament i la revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat.

Reglament de la Comissió de Qualitat Docent

MEMBRES COMISSIÓ QUALITAT DOCENT

Degana de la Facultat de Psicologia
Tatiana Rovira

Vicedegà de Qualitat, Economia i Projectes Estratègics:
Yago Ramis

Vicedegana d'Afers Acadèmics de graus i màsters:
Susana Subirà

Coordinadora dels estudis de grau en Psicologia:
Eva Penelo

Coordinadora dels estudis de grau en Logopèdia:
Melina Aparici

Professorat del grau de Psicologia:
Meritxell Torras


Professorat màster:
Sergi Ballespí

MUPGS:
María Álvarez

MUPEAF:
Lluís Capdevila

MURPCS:
Lourdes Ezpeleta

MUGRHO:
Susanna Pallarès

MURIPS:
Marisela Montenegro

MUTCL:
Carrasumada Serrano


Estudiant de grau:
pendent

Estudiant de màster:
pendent

Tècnica de Qualitat:
Àngels Guimerà


Administrador centre:
Jose Luis Costa

Gestor acadèmic:
Josep Antoni Bonilla