Comissió de Postgrau

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE POSTGRAU:


Reglament Comissió de Postgrau
 

President:
-

Coordinador de pràctiques del màster:
-

Directors/es de Departament de la Facultat i representant del professorat que participa en els estudis de màster:
Jordi Fernàndez (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
José Blas Navarro (Departament de Psicobiologia i Metodologia)
Jordi Obiols (Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Leonor Maria Cantera (Departament de Psicologia Social)

Coordinadors/res de Màster Universitari:
María Álvarez (Màster en Psicologia General Sanitària)
Carrasumada Serrano (Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge)
Joan Pujol (Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial)
Ibis Marlene (Màster en Psicologia de l'Educació)
Susana Pallarès (Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions)
Lourdes Ezpeleta (Màster en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut)
Jaume Cruz (Màster en Psicologia de l'Esport i l'Activitat Física)

Gestor Acadèmic de la Facultat:
Josep Antoni Bonilla

Estudiant de màster Oficial
Vacant