Butlletí de gener

Butlletí núm. 1 - Gener 2018 
Activitats

Butlletí de l'ICE de la UAB

El butlletí  electrònic de l’ICE de la UAB, es va començar a publicar el mes de gener de l’any 2007 amb l’objectiu de compartir amb la comunitat educativa els projectes de l’Institut. Es va publicar ininterrompudament fins l’any 2012 i enguany el reprenem amb la voluntat de donar continuïtat a l’objectiu de donar visibilitat als projectes propis i amb col·laboració que desenvolupa l’ICE. Tindrà una periodicitat trimestral i hi trobareu un recull de les notícies més rellevants del trimestre, així com un editorial en què es proposarà una reflexió d'alguna qüestió d’interès educatiu. En tractar-se del primer número d’aquesta nova etapa, dediquem l’editorial a oferir una pinzellada sobre l’ICE i els projectes que desenvolupa actualment.

L’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de vincular la Universitat amb tots els nivells del sistema educatiu desenvolupant una activitat lligada a la formació permanent del professorat, a la formació de formadors, a l’orientació de l’alumnat, a la innovació educativa i la transferència de coneixements. El seu pla d’actuació el vincula amb la Universitat, a través de les Facultats i els Departaments, però també amb el territori, a través dels Serveis Territorials del departament d’Ensenyament, els centres educatius, els ajuntaments, i altres institucions amb les quals col·labora, de manera que actua com una xarxa de xarxes compromesa amb la Universitat i el territori i com a nucli vertebrador de la formació i la innovació en l’àmbit educatiu.

L’ICE desenvolupa el seu projecte a partir de diferents tipus d’activitats coordinades per l’equip docent de l’Institut, el qual dinamitza els equips de treball, organitza jornades, planifica l’oferta de formació permanent dirigida al professorat, impulsa els projectes d’assessorament a centres i institucions educatives i coordina el programa Argó de transició entre l’educació secundària i la universitat. També acull la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP), que ofereix un servei d’orientació i de suport continuat al procés d’aprenentatge de l’alumnat de la UAB. Gestiona també els cursos de formació per a les persones grans de les Aules d’Extensió Universitària de la Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau.

Llegeix més sobre l'ICE

II Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres

El darrer dissabte 20 de gener es va dur a terme la II Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres, gestada amb molt d'entusiasme degut a l'èxit de la primera trobada, realitzada al novembre del 2016. Novament, la inscripció va haver de penjar el cartell de complet, amb un total de 165 inscrits. Hem constatat doncs, una vegada més, que aquestes trobades són necessàries perquè segueixen generant interès en el col·lectiu docent.

Amb la tria dels ponents, els organitzadors van tenir la voluntat de compartir amb el públic assistent la diversitat de perspectives que han anat ampliant la conceptualització sobre la competència comunicativa i seva adquisició, i n’han anat fent aportacions al llarg dels darrers anys.

La primera ponència, titulada Fossilization: is it terminal?, va ser a càrrec del professor de la New York of New York, Scott Thornburry, que va ressaltar la possibilitat d’incrementar la fluïdesa de les segones llengües que s’aprenen. La segona ponència la va fer el professor de la Universitat Pompeu Fabra Albert Costa, que va fer una exposició ben documentada sobre com esculpeix el cervell l’experiència bilingüe.
Després de la pausa, l'Elisabet Pladevall, professora de la UAB, va desenvolupar la ponència titulada Foreign language acquisition in low exposure contexts, en la qual ens va parlar sobre les possibilitats d’aprenentatge que ofereixen la interacció a l’aula i el treball per parelles. La darrera conferència va ser a càrrec de la professora de la UPF Olga Esteve. En la seva exposició, titulada Replantejant l’enfocament comunicatiu, la professora va indicar quins haurien de ser els pilars d’una didàctica centrada en la millora de la competència comunicativa dels aprenents.
 
La trobada va culminar amb una taula rodona dinamitzada pel professor Ernesto Martín, en la qual els ponents van convidar als assistents a plantejar preguntes, la consideració de les quals va permetre relacionar i contrastar els plantejament dels conferenciants amb la diversitat i la realitat tensional de l’activitat a les aules.

Projectes amb Espurn@

Amb aquest títol el diari ARA en el seu suplement “ARA criatures”, es va fer ressò de la proposta educativa online impulsada per la nostra entitat. L'objectiu d'aquesta és promoure i facilitar als docents la feina d’implantar l’aprenentatge per projectes a les aules.

Els Projectes amb Espurn@ són projectes telecol·laboratius, els quals ofereixen un seguit d’activitats en xarxa per a cada curs escolar. En aquests projectes l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge, tot resolent els reptes que se’ls proposen. Els treballs es van elaborant de forma col·laborativa entre estudiants de diferents escoles i instituts.

Divermath, English Tales i Cadàvers Exquisits donen nom als tres projectes que enguany estan en marxa i en els quals, a partir de l’anglès, les matemàtiques i l’art, s’activen competències tecnològiques, comunicatives i socials, entre d'altres. Els docents, tant de primària com de secundària, es poden inscriure amb un grup classe i es formen els grups cooperatius inter-centre.

Durant aquest curs, i entre primària i secundària, estan participant a Projectes amb Espurn@ més de 100 aules de diferents centres educatius.

Jornada Tocats de literatura

Divendres 15 de desembre, els alumnes de la matèria de literatura catalana de modalitat de 1r de batxillerat van assistir a la Jornada Tocats de literatura que organitzava el Programa Argó de l’ICE de la UAB. Van participar 172 estudiants de literatura catalana de 14 instituts.

Va ser una Jornada molt interessant on van gaudir d’una ponència conjunta del Dr. Jaume Aulet i del professor Antoni Dalmases sobre què es la literatura, amb moments memorables i molt divertits.

Tot seguit, es van organitzar un total de set tallers sobre diverses aplicacions que els estudis de la literatura permeten en l’actualitat, a banda dels ja tradicionals, com ara taller de teatre, taller de glosa, taller de narrativa, taller de cinema i literatura, taller de guionistes, taller de rap i taller de publicitat.

Tot plegat, van gaudir d’un matí que els ha permès acabar ben tocats de literatura.

Nova publicació: El centre que aprèn

Aquesta publicació és el fruit d’un estudi realitzat per l’equip docent de l’ICE de la UAB, motivat per la voluntat de mostrar quines reflexions sobre els propis processos d’innovació i de canvi educatiu expliciten alguns centres públics de trajectòria docent reconeguda. El procés d’elaboració de l’estudi ha comptat amb el suport i l’assessorament del professor de la UAB Màrius Martínez i s’ha desenvolupat al llarg de 4 anys (2012 - 2016).

El document resultant pretén il·luminar, ni que sigui tènuement, donat el volum reduït de la mostra explorada, l’escassa documentació existent sobre processos d’innovació i de canvi educatiu. El treball ha estat planificat i realitzat amb l’objectiu concret d’escoltar i d’interpretar els relats de nou centres educatius sobre els seus propis processos. L’anàlisi de les dades recollides ha permès descobrir què expliquen aquests nou centres sobre el seu projecte i sobre les dificultats que han tingut per innovar i situar l’alumnat al centre de l’aprenentatge o per aconseguir la perdurabilitat de les estratègies que originen els canvis i les innovacions que els transformen. 

La publicació neix amb la voluntat d’exposar les coincidències, sinergies o diferències entre els relats d’aquests nou centres, i que aquesta exposició pugui ser d’utilitat a d’altres centres o a d’altres professionals interessats a iniciar processos de reflexió. Centres o professionals que poden fer-ho a partir dels sabers construïts o de les experiències portades a terme per altres centres més capdavanters.
 

Jornada de Gamificació des de l’aula: Experiències, propostes i realitats


El passat dissabte 25 de novembre l’equip TIC de l’ICE UAB va organitzar la Jornada de Gamificació des de l'aula: Experiències, propostes i realitats. La trobada es va realitzar a la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau i hi van participar 190 docents de primària i secundària.

En aquesta jornada es van analitzar els elements que caracteritzen els jocs i es va mostrar de quina manera es poden utilitzar aquests elements per convertir la docència en quelcom apassionant. La conferència inicial, Gamificar les aules, per què?, a càrrec de Miquel Valero, professor Catedràtic del Departament d'Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, va donar una idea de la utilitat del joc com a eina de motivació i aprenentatge.
Seguidament, es van realitzar sis tallers simultanis que van repetir-se en dues franges: Gamificació amb Moodle, Classcraft, Participar per primera vegada en el World Mobile City Project, Gamificació al SINS Cardener, Virtual Touch i La química en joc. Els tallers van permetre veure de manera pràctica com es poden utilitzar els jocs a les aules. Tots ells van ser preparats per l’Equip TIC de l’ICE de la UAB.

La jornada va finalitzar amb una taula rodona on alumnes, professorat i participants en el Projecte World Mobile City Project del curs passat van explicar l’experiència.

Benvinguda i primera trobada del Programa Beques Salari

El passat 15 de novembre l’equip de la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP) de l’ICE de la UAB va fer la primera trobada amb els estudiants de 1r curs que gaudeixen de les beques salari del Banc Santander. L’objectiu de la UAB és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior. Aquest curs s’han convocat 23 beques salari per donar sortida a les expectatives de futur de joves talents que, altrament, serien inviables.

Durant la trobada es va transmetre als estudiants que la UAP esdevindria el seu referent en qualsevol dificultat o dubte que els pogués sorgir durant els seus estudis de grau.  Alhora, es van realitzar diverses dinàmiques per tal que es poguessin conèixer entre ells i així crear ambient de grup. L’objectiu de les dinàmiques també va ser obrir un espai de preguntes per tal que els estudiants poguessin exposar preocupacions, problemes i plantejar possibles situacions conflictives que sorgeixen al llarg del grau.

En general, tots els alumnes coincideixen en una de les experiències positives durant la seva entrada a la universitat, que són els nous vincles interpersonals que es creen, incidint en la possibilitat de conèixer gent nova i compartir experiències. D’altra banda, suspendre un examen o una assignatura és el que més els preocupa i angoixa, ja que suposaria la pèrdua de la beca.

Des de la UAP valorem molt positivament aquesta trobada, ja que els estudiants han participat molt activament, fet que ha facilitat la bona dinàmica del grup.

III Congrés de FOL


Els dies 10 i 11 de novembre del 2017 es va celebrar el III Congrés de professorat de FOL, organitzat conjuntament per l'ICE de la UAB, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona, i l’Equip de treball de FOL, que des de fa més de 10 anys treballa i reflexiona amb nosaltres sobre els nous alumnats, noves metodologies, noves propostes i, sobretot, la implementació de la Formació Dual.

Van ser dos dies intensos, divendres al CaixaForum i dissabte a l’Escola del Treball de Barcelona, seguits per 350 professors de FOL vinguts de tot l’Estat, amb un 50% de participants de Catalunya i la resta de diversos territoris de fora. 
Els eixos que van definir la reflexió en les ponències, taules rodones, tallers i comunicacions durant aquests dos dies van ser:
  • La transformació personal i l’emprenedoria.
  • Les xarxes de centres. El model d'aprenentatge entre iguals.
  • La intervenció del professorat de FOL en el sistema de la FP Dual.
  • La innovació educativa.
  • El professor orientador com a persona emprenedora.
El III Congrés de FOL 2017, que ha suposat gairebé un any de preparació per a l’Equip FOL de l’ICE de la UAB, va ser un èxit tant de participació com de valoració del contingut per part dels assistents. Ara, cal veure quina localitat serà l'amfitriona per al IV Congrés de FOL.

II Trobada Mirades de mestres

El passat mes d’octubre es va realitzar la II Trobada de Mirades de mestres. Aquesta trobada fou el resum de tot un any de formació, on diversos centres de la xarxa d’escoles que aprenen i la xarxa d’instituts innovadors van elaborar vídeos d’una durada no superior a 3 minuts sobre aspectes de l’aprenentatge. Aquesta formació va comptar amb l’acompanyament d’en Pere Arcas, periodista, realitzador i guionista audiovisual i multimèdia, juntament amb alguns membres de l’ICE de la UAB. En aquesta trobada es van compartir idees, reflexions, coneixements, pràctiques, etc. a partir de la visualització d’alguns d’aquests vídeos. Es va tancar amb una conferència de la Laia Collell, una de les fundadores d’A Bao A Qu. A la pàgina web de Mirades de mestres s'hi pot veure el recull de vídeos dels darrers dos anys. A banda d’aquests vídeos, també s'hi poden trobar diferents eines per promoure la reflexió, el debat i per anar més enllà de la nostra pròpia pràctica.

Mirades de mestres és un programa que té com a objectiu que en el sí dels claustres, formacions i classes universitàries es promogui el debat i la reflexió sobre l’aprenentatge a partir d’aquests vídeos penjats a la pàgina web. Aquest programa forma part d’un de més genèric de l’ICE de la UAB, Innovar per aprendre.
Properes trobades i cursos


Aquest dissabte 27 de gener es durà a terme la Trobada Multidisciplinary Integrative English Project in Primary Schools. La trobada està adreçada al professorat d’anglès de primària que tingui interès a reflexionar sobre com es poden dur a terme a l’aula projectes i tasques que plantegin reptes reals a l’alumnat. Reptes que animin tant a observar i experimentar per construir coneixements o descobrir l’entorn, com a dissenyar propostes d’actuació per contribuir a millorar problemes del món actual.
 El proper dijous 1 de febrer comença la 11a edició del cicle de converses: Noves referències per repensar l'educació. Les converses es celebraran els dijous 1, 8 i 15 de febrer a les 18h. En aquesta edició es proposa conèixer millor i debatre al voltant d’alguns nous referents que els últims anys estan incidint en la pràctica educativa. Com en altres edicions, es tracta d’acostar la mirada d'una persona experta en el tema tractat i la del professorat en actiu a les aules. La conversa del dia 1 serà Educar: emocionar per emancipar, coordinada per Rosa Gil i amb la participació de Marina Garcés, Carme Oriol i Glòria Pernas.
 
 


El proper 1 de febrer es realitza la XIX Trobada de Presentació d’Experiències d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica. L'objectiu d'aquestes trobades és donar a conèixer experiències d'aplicació de la Pedagogia Sistèmica que s’estan duent a terme a les diferents etapes i contextos educatius del nostre país. La voluntat és que totes les persones que estan treballant des d’aquesta perspectiva trobin un recolzament vivencial a les seves pràctiques pedagògiques i/o d’acompanyament, i que les persones que s'interessen en conèixer aquesta proposta trobin un espai on poder posar-se en contacte.
 Ja és oberta la inscripció a les Jornades de Geografia en Acció. Aquestes estan adreçades a l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i, especialment, de Batxillerat, amb el propòsit de potenciar l'interès per la Geografia entre l'alumnat. Les jornades es desenvoluparan als laboratoris de la Facultat de Filosofia i Lletres del 5 al 9 de febrer de 2018, en horari de matí, de les 9:30 a les 13:30 h. S'oferiran dues aproximacions diferents a la disciplina, entre les quals els alumnes podran triar. La primera serà al laboratori de Geografia Física, a través d'una sèrie de pràctiques. La segona consistirà en una visita a la Cartoteca i Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT).
 Ja és oberta la inscripció a l’activitat Divendres del Dret - Descobrint el Dret a la UAB. La seva finalitat és aproximar els continguts dels estudis que s'ofereixen des de la Facultat de Dret de la UAB a l'alumnat de batxillerat que tingui en ment escollir un dels graus o dobles graus que s'hi realitzen.

Els Divendres del Dret tenen un doble objectiu pel que fa als estudiants de batxillerat. En primer lloc, desfer tòpics sobre l’estudi de les carreres jurídiques i afins com, per exemple, la inexistència de pràctiques, la necessitat d’una gran capacitat de memòria o la vinculació a determinats estrats socials. I, en segon lloc, es tracta d'aproximar les nostres disciplines a l’alumnat de secundària que no ha tingut cap contacte curricular amb elles per tal que pugui prendre una decisió sobre el seu futur amb elements derivats de la seva pròpia vivència.
 


 
Ja és oberta la inscripció als cursos presencials i virtuals del 2n quadrimestre 2017-2018. Aquests van dirigits al professorat dels diferents nivells educatius. Es planteja com una eina de desenvolupament professional que, davant dels reptes socials que incideixen en el sistema educatiu, té l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació dels equips docents. Es duu a terme a partir de propostes d’innovació, de reflexió i de millora de l’activitat docent. Alguns dels cursos oferts són:

Virtuals
Indagació i competència científica
Projectes telecol·laboratius

Presencials
Actualització de coneixements sobre l'ecologia del Mediterrani
Aportacions de la neurociència a l'educació. Introducció
Les WebQuest, una manera de treballar les TIC de forma competencial
Treball per projectes a l'educació secundària
Segueix-nos a:
Pàgina web
Twitter
Facebook
Copyright © 2018 UAB-ICE, All rights reserved.