Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient

Autoinforme d'acreditació

Pla d'acció tutorial

Informes de Seguiment del Centre

Enquestes- Inserció laboral

Enquestes- Avaluació de les assignatures per part del professorat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Enquestes- Avaluació de l'activitat docent per part de l'alumnat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Enquestes- Avaluació de les assignatures per part de l’alumnat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Enquestes- Avaluació del curs i professorat per part de l'alumnat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

• Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015


Màster Universitari Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Enquestes- Avaluació del curs per part del professorat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2016-2017

Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Curs 2016-2017


Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

• Curs 2016-2017

Màster Universitari Unió Europea - Xina: Cultura i Economia

• Curs 2016-2017