Coneix l'Escola

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient

Autoinforme d'acreditació

Pla d'acció tutorial

Informes de Seguiment del Centre

Enquestes- Inserció laboral

Enquestes- Avaluació del curs per part del professorat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017

Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017


Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
• Curs 2016-2017

Màster Universitari Unió Europea - Xina: Cultura i Economia

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
• Curs 2016-2017

Enquestes- Avaluació del curs i professorat per part de l'alumnat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Curs 2018-2019

Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
• Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015


Màster Universitari Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Enquestes- Avaluació de les assignatures per part de l’alumnat

Grau de Direcció Hotelera

Curs 2018-2019
2n semestre 2017-2018
1r semestre 2017-2018
• 2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme

Curs 2018-2019 
2n semestre 2017-2018
1r semestre 2017-2018
• 2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme en anglès

Curs 2018-2019 
2n semestre 2017-2018
1r semestre 2017-2018
• 2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Enquestes- Avaluació dels mòduls per part de l'alumnat

Màster en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018

Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Curs 2018-2019

Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018

Màster Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Curs 2018-2019
Curs 2017-2018