Coneix l'Escola

Enquestes de satisfacció i d'inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster en Unió Europea- Xina: Cultura i Economia 14,5% 3,7 4,3 3,7 3,6 3,8

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Unió Europea- Xina: Cultura i Economia    24,4% 57,9% 72,2% 88,9% 7,2