Eleccions 2017

ELECCIONS JUNTA DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA 2017 (SECTOR C - ESTUDIANTS)

D'acord amb la Junta Electoral i la Junta Permanent de l'Escola d'Enginyeria, el Director ha convocat amb data 17 d'octubre del 2017 eleccions per a la renovació dels membres de la Junta d'Escola. En aquestes eleccions es renovaran únicament els membres electes representants del sector electoral C (estudiants de grau i postgrau).
 
•    Calendari electoral
•    Reglament Electoral de la UAB
•    Composició de la Junta Electoral de l'Escola d'Enginyeria: titulars, suplents, suplents 2.
•    Composició de la Mesa Electoral Electrònica.

Censos electorals

Podeu consultar aquí a partir del 6 de novembre el cens provisional. Us recordem per accedir a la consulta cal que cada usuari s’identifiqui amb els seu NIU i CONTRASENYA. En la mateixa pàgina es pot llegir com es consulta el cens pas a pas.

Les reclamacions es poden enviar per correu electrònic enviant el formulari de reclamacions omplert  un cop escanejat. El període per presentar reclamacions finalitza el 10/11/2017.

Candidatures

•    Presentació de candidatures: del 7 al 13 de novembre
•    Proclamació provisional de candidatures: 15 de novembre
•    Reclamacions: del 20 al 22 de novembre
•    Candidatures definitives: 24 de novembre 2017

Model normalitzat de candidatura: Formulari de Candidatura Individual i Formulari de Candidatura Col·lectiva

Les candidatures es poden presentar al despatx de Direcció de l'Escola de l'Enginyeria (seu a Bellaterra o Sabadell), o enviar-se escanejades a dr.escola.enginyeria@uab.cat. El període per presentar candidatures finalitza el 13/11/2017.

Podeu consultar aquí la llista provisional de candidatures.

Les reclamacions es poden enviar per correu electrònic enviant el formulari de reclamacions de les candidatures omplert  un cop escanejat. El període per presentar reclamacions a les candidatures finalitza el 22/11/2017.

Podeu consultar aquí la llista definitiva de candidatures.

Votació

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica els dies 11 de desembre a partir de les 10 h fins el 12 de desembre a les 16:00 h. Per votar es pot fer a través d'aquesta web.

Resultats

Els resultats provisionals i les estadístiques de les eleccions a representants dels estudiants (Sector C) a la Junta d'Escola són:

•    Informe de recompte.
•    Estadístiques de les eleccions.
•    Acta de la Junta Electoral de l'Escola.

Les reclamacions es poden enviar per correu electrònic enviant el formulari de reclamacions de les candidatures omplert  un cop escanejat. El període per presentar reclamacions als resultats finalitza el 15/12/2017.

Acta de la Junta Electoral de l'Escola amb la proclamació dels resultats definitius .

Us recordem que a partir del dia 13 de desembre podreu obtenir el rebut de votació (el comprovant de que heu votat i de que el vostre vot ha estat inclòs en el recompte de vots) aquí.