Eleccions 2016

ELECCIONS JUNTA DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA 2016

D'acord amb la Junta Electoral de l'Escola d'Enginyeria, el Director ha convocat amb data 7 d'octubre eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat. 

En aquestes eleccions es renovaran els membres electes representants de quatre sectors electorals: el sector A (personal acadèmic amb vinculació permanent a la UAB), el sector B (personal acadèmic contractat i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència), el sector C (estudiants de grau i postgrau) i el sector D (personal d'administració i serveis).
 
•    Calendari electoral
•    Reglament Electoral de la UAB

Composició de la Mesa Electoral

Censos electorals

Podeu consultar aquí el cens. Us recordem per accedir a la consulta cal que cada usuari s’identifiqui amb els seu NIU i CONTRASENYA. En la mateixa pàgina es pot llegir com es consulta el cens pas a pas.

Consultar el cens provisional

Les reclamacions es poden enviar per correu electrònic enviant el formulari de reclamacions omplert  un cop escanejat.

El període per presentar reclamacions finalitza el 14/10/2016

Candidatures

Presentació: del 11 al 19 d'octubre
Provisionals: 21 d'octubre
Reclamacions: del 24 al 26 d'octubre
Definitives: 28 d'octubre

Model normalitzat de candidatura: Formulari de Candidatura Individual i Formulari de Candidatura Col·lectiva

Les candidatures es presenten a Direcció de l'Escola de l'Enginyeria, o s'envien escanejades a dr.escola.enginyeria@uab.cat

El període per presentar candidatures finalitza el 19/10/2016

Candidatures provisionals

Un cop rebudes les candidatures, així queda el llistat provisional:

Candidatures provisionals

Un cop rebudes les reclamacions a la llista provisional de candidats,
així queda la llista definitiva de candidats:

Candidatures definitives

 Votació

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica els dies 9 de novembre a partir de les 10 h fins el 10 de novembre a les 16:00 h.

Resultats
 
Provisionals:
Recompte
Estadístiques
Resum dels resultats provisionals
Acta de la Junta Electoral de l'Escola

Reclamacions: 14 de novembre
Definitius: 16 de novembre

Acta de la Junta Eñectoral d'Escola amb la proclamació dels resultats definitius

Us recordem que a partir del dia 11 de setembre podreu obtenir el rebut
de votació
, el comprovant de que heu votat i el vostre vot ha estat inclòs
en el recompte de vots, aquí