Parc de Recerca

Transparčncia



El Parc de Recerca UAB, com a fundació conscient del seu paper social i amb l'objectiu de transmetre confiança, posa a disposició de tothom tota la documentació relativa a la seva activitat.

En aquesta secció trobareu els estatuts del Parc, informació econòmica, les memòries d'activitats i informació sobre els contractes.