Projecte NFFA-Europe

Projecte NFFA-Europe

Nanoscience Foundries and Fine Analysus - Europe 

          

Descripció
El projecte NFFA-Europe vol crear xarxa de les infraestructures europees més importants en investigació de nanomaterials. L'objectiu és integrar les infraestructures i laboratoris més punteres d'Europa per posar-les a l'abast d’un gran nombre d'investigadors de diverses disciplines perquè puguin desenvolupar projectes de recerca amb un fort impacte innovador. El projecte pretén crear sinergies per oferir les millors instal·lacions per fer recerca sobre les propietats dels materials a nanoescala. 

Participants
El projecte reuneix a més de vint institucions europees. Formen part del projecte sincrotrons, centres de recerca i universitats d'Itàlia, França, Alemanya, Suïssa, Grècia, Suècia, Regne Unit, Àustria, Eslovènia i l’Estat espanyol.

Activitats
El NFFA-Europe pretén integrar tot el potencial  i les capacitats en nanociència per poder implementar la primera infraestructura global d’investigació en nanociència.

D'aquesta manera, gràcies al projecte, investigadors de totes les regions d'Europa podran accedir a les infraestructures necessàries per desenvolupar el seu projecte nanotecnològic en totes les seves fases i amb els mètodes més específics, que van des de la síntesi de nanomaterials, a través de la nanocaracterització, fins al desenvolupament de models teòrics i simulacions numèriques amb superordinadors.

S'estima que al llarg del projecte al voltant d’uns 1000 usuaris es beneficiaran de les instal·lacions i s'hi desenvoluparan 350 projectes de recerca.

Un objectiu prioritari del projecte és fer arribar aquest potencial a la indústria, per això l'NFFA-Europe impulsarà activitats per donar a conèixer aquestes instal·lacions a les empreses i posar-les al seu abast perquè les utilitzin per innovar i crear nous productes i dispositiu gràcies a la nanotecnologia.

Període
Del setembre del 2015 al setembre del  2019

Paper del Parc
A Catalunya, cinc institucions participen en aquest projecte aportant el seu valor i expertesa en aquest camp. El Parc de Recerca UAB hi està involucrat fent de paraigües del Centre Nacional de Microelectrònica (CNM CSIC), l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB CSIC) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Finançament
El projecte està finançat amb 10 milions d’euros per la convocatòria europea H2020-INFRAIA-2014/2015.
 

Descarrega't el poster