Fusió Fundació Empresa i Ciència

Fusió Fundació Empresa i Ciència a la Fundació Parc de Recerca UAB


El passat 31 de maig de 2019, es va aprovar la fusió per absorció de la Fundació Empresa i Ciència (FEC) per la a la Fundació Parc de Recerca UAB. 

La Fundació Empresa i Ciència va ser creada el 2 de maig de 1983 amb la finalitat d’acostar el món econòmic i la universitat realitzant, entre d’altres, tant activitats divulgatives, com gestionant projectes de recerca competitius, com gestionant programes docents que implicaven pràctiques professionals dels estudiants.

La Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) es va constituir el 28 de febrer de 2007 per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, amb la finalitat de crear un Parc de Recerca concebut com una estructura que millorés la gestió del coneixement, especialment en l’àmbit científic, tecnològic i d’innovació i potenciant la transferència del coneixement, i la comunicació i interacció entre universitats, organismes públics d’investigació, empresa i societat en general.

Atesa la consolidació del Parc de Recerca UAB com a instrument de transferència de coneixement de les entitats fundadores, es va acordar la fusió per absorció de la Fundació Empresa i Ciència amb l'objectiu de millorar i optimitzar les activitats que desenvolupava  la FEC.

Podeu seguir consultant la informació sobre els programes i projectes de la FEC, als enllaços següents:

- Programa Universitat-Empresa UAB (PUE)
- Programa Consolida't