Any de la Comunicació > Concursos > Vídeos curts

Concurs de Curtmetratges «La UAB en 3 minuts»


 

Objectius

 

En el context de l’any temàtic de la comunicació, la UAB convoca un premi de vídeos curts, gravats amb el mòbil o càmeres de foto digital, que mostrin diferents aspectes i visions de la vida en el campus. S’adreça a tota la comunitat universitària: PDI, PAS i estudiants. Es premiarà la originalitat dels continguts més que els aspectes tècnics.

 

Bases de participació

 

• Cada participant pot fer dues aportacions (2 vídeos).

 

• Per tal de participar cal pujar els arxius a la plana web de www.etc.uab.cat/anytematic i identificar-se personalment i com a membre de la comunitat universitària.

 

• El darrer dia per presentar les propostes és el 12 de març de 2010 a les 24h.

 

• Els vídeos han d’estar enregistrats amb el telèfon mòbil o càmara fotogràfica digital en formats estàndard (mpeg, mp4, avi, 3gp...). No han de superar els 3 minuts de durada i han d’estar relacionats amb la UAB. Si l’equip seleccionador considera que el vídeo no compleix aquests criteris, serà rebutjat.

 

• Tots el vídeos rebuts passaran per un procés de validació prèvia d’un equip seleccionador per evitar que es publiquin continguts inadequats.

 

• No s’acceptaran vídeos fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.

 

• Les imatges enviades no poden vulnerar la legislació vigent ni cap dret fonamental de les persones que hi participin, i , en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que tinguin una clara intenció manipuladora de la realitat.

 

• Es valorarà especialment l’originalitat dels continguts més que no pas la qualitat tècnica.

 

El jurat estarà presidit pel vicerector de Transferència Social i Cultural i en formaran part un professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual, un professor del Departament d’Art i Musicologia, un membre de l’Àrea de Comunicació i Promoció,  un membre del PAS amb expertesa en comunicació audiovisual i un estudiant de Comunicació Audiovisual.

 

Hi haurà premis per als tres millors vídeos. El guanyador/a rebrà un premi de 750 €, i els dos finalistes un premi de 250 € que se’ls lliurarà en un acte públic el dia 23 d’abril de 2010

 

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.

 

Sobre l’autoria de les imatges

 

• El participant ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels drets d’exhibició i haver aconseguit el consentiment del seu autor.

 

• No es pot vulnerar, en cap cas, un dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers. Per tant, no s’acceptaran vídeos que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

 

Sobre els drets de propietat intel·lectual

 

El fet d’enviar imatges per a la seva publicació comporta l’acceptació i el consentiment del participant dels següents punts:

 

• El participant autoritza la UAB a la publicació dels vídeos

 

• La UAB pot fer ús il·limitat no comercial dels vídeos rebuts i emetre’ls en els formats que estimi més adients.

 

• En cap cas s’han d’utilitzar els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a la UAB

 

• La UAB pot modificar els arxius rebuts i acceptats

 

Política de protecció de dades

 

La UAB, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades imprescindibles per al concurs, garantint en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus de fitxer.

 

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en aquest formulari ha de ser pròpia i certa. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la UAB o a tercers per la informació que faciliti.

 

La UAB tractarà les dades conforme a la legislació sobre protecció de dades vigent en cada moment, garantint la confidencialitat i el respecte dels drets dels participants.