Any de la Comunicació > Concursos > Mavi dolz

Premi literari Mavi Dolz de narrativa curta en català any 2010


 

Introducció


Mavi Dolz era lingüista i professora de la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant més de 4 anys fou la responsable de la política d’estudiants de la nostra universitat.
Fou ella qui va donar un fort impuls a la idea que els estudiants havien d’estar molt implicats en la vida i en les activitats del campus. Fidels a l’esperit d’aquest projecte que ella va promoure hem preparat aquest premi que dona una matrícula gratuïta als tres guardonats i la publicació en un volum de les obres seleccionades. Aquest Premi és una iniciativa de diversos membres de la comunitat universitària que van compartir amb ella aquells anys, que ha estat recolzada de forma conjunta pel Vicerectorat de Transferència Social i Cultural de la UAB i per l’Institut Ramon Llull, on ella fou directora de l’Àrea d’Universitats i Llengua els darrers anys de la seva vida.
Creiem que la promoció de la creació literària i de la vida associativa i participativa dels estudiants al campus pot ser una bona manera fer perdurar la memòria de la Mavi i del seu intens compromís amb la Universitat i amb la cultura catalana.


Bases


1. Aquest premi és reservat a estudiants matriculats/des a la UAB.

 

2. Els treballs hauran de tenir una extensió màxima de 30 pàgines en format Times New Roman 12, a espai i mig, en DIN A4. (Això representa uns 3.000 caràcters per pàgina, i uns 90.000 caràcters màxim en total)

 

3. Els treballs hauran de ser inèdits. El tema és lliure, però es valorarà la inclusió de temàtica universitària i/o l’aparició del campus com a escenari narratiu.

 

4. La presentació dels originals es farà en dos formats: un exemplar imprès que es lliurarà al punt d’informació de l’Edifici d’Estudiants a la Plaça Cívica, i també en un arxiu digital, en format Word, que es lliurarà mitjançant un formulari que trobareu a la pàgina web: www.etc.uab.cat/anytematic.

 

5. Els/les autors/res podran presentar una única obra que podrà estar signada amb el nom o amb pseudònim. En el cas que sigui signada amb pseudònim l’exemplar imprès anirà acompanyat d’un sobre tancat on hi figuri el nom complet, el NIU i una adreça electrònica o un telèfon de contacte. Aquestes dades també hauran d’acompanyar els originals signats amb el nom.

 

6. El termini de presentació acabarà el dia 15 de març de 2010, a les 14 hores.

 

7. Les tres millors obres escollides pel Jurat obtindran com a premi la matrícula gratuïta a la UAB per al curs 2010-2011, o per al curs 2009-2010 per aquells que finalitzin els seus estudis a la UAB, (fins a un cost màxim de 1.000 euros per premi); i seran publicades de forma conjunta en un sol volum pel Servei de Publicacions de la UAB. Els premiats hauran de signar el corresponent contracted’edició amb la UAB.

 

8. El veredicte del Jurat es publicarà a la pàgina web de l’Edifici d’Estudiants ETC i el lliurament dels premis es farà un acte públic que es realitzarà el dia 30 d’abril de 2010. El premi pot declarar-se desert total o parcialment si així ho decideix el Jurat. El veredicte del Jurat és inapel·lable.

 

9. El Jurat el composaran sis membres. Estarà presidit conjuntament pel Vicerector de Transferència Social i Cultural de la UAB i el Director de l’Institut
Ramon Llull; com a vocals hi haurà dos professors de la UAB i dos membres de l’Institut Ramon Llull.

 

10. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.